Inspelning av samtal

FRÅGA
Hej. Jag är en arbetsgivare och har valt att spela in alla mina telefonsamtal via en app. Jag gör det för egen trygghet ifall en tvist skulle uppstå mellan en medarbetare eller en kund. Så vitt jag förstått så får jag spela in alla samtal som jag själv är delaktig i. Det som inte är lagligt är att sedan publicera dem. Stämmer detta eller begår jag ett brott när jag spelar in samtalen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är tillåtet att spela in din egna, men inte andras, samtal. Om du själv deltar i samtalet behöver du inte informera den andra samtalspartnern om att samtalet spelas in.

Det är först när du själv inte deltar och olovligen spelar in eller avlyssnar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde, eller annan tillkomst där allmänheten inte har tillträde, som du gör dig skyldig till olovlig avlyssning enligt 9a § 4 Kap. Brottsbalken (1962:700).

Att tillgängliggöra ett inspelat samtal kan, beroende på vad inspelningen innehåller, strida mot bestämmelser i både Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen (PUL).

Vänligen,

Evelina Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1058)
2020-11-25 Får polisen begå hemfridsbrott?
2020-11-23 Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?
2020-11-21 Aggressivt uppträdande och störande kontakter – brott?
2020-11-18 Olovlig avlyssning?

Alla besvarade frågor (86487)