Inspelad föreningsstämma

Hej,

Vi har haft en stämma för en ideell förening.

Det visar sig att en av deltagarna i mötet spelade in mötet i en diktafon.

Detta gjordes utan att meddela deltagarna.

Syftet för inspelningen är också oklart.

Får man spela in utan att deltagarna i mötet godkänner?

Om det är ok att spela in under dessa förhållanden, få man dela med sig av det inspelade till andra utanför mötet eller deltagare från mötet?

Kan det användas i något sorts bevissyfte eller är det fortfarande protokollet och dess innehåll från mötet som är det som gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Enligt brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet 9a § är inspelningen tillåten så länge inspelaren själv deltar, det verkar personen göra här. Dessutom krävs att det inte är en sammankomst som är tillgänglig för allmänheten. En stämma för en ideell förening är normalt endast medlemmar välkomna på så hens inspelning verkar vara helt laglig.

Skulle någon av deltagarnas framförande kunna klassas som ett konstnärligt verk, t.ex. en presentation, skulle det möjligtvis kunna få skydd enligt upphovsrättslagen (1960:729) 45 § och en spridning skulle då vara olaglig. Att någons presentation skulle få skydd som konstnärligt verk är dock osäkert. En spridning av verket är torde därför inte vara olaglig.

Protokollet gäller fortfarande gälla. Om det framkommer frågetecken kring vad som har sagts skulle inspelningen kunna användas för att klargöra t.ex. vilket beslut som egentligen fattades. Inspelningen ersätter dock inte protokollet från mötet.

Hoppas att det gav svar. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo