Inskränkningar i tryckfriheten

FRÅGA
Hej!Jag vill skriva en självbiografi och ge ut men jag undrar om jag kan bli stämd eller liknande ifall jag skriver t.ex ''pappa'' eller ''syster'' i boken? Jag kommer bara nämna namn som jag fått tillåtelse att använda men kan till exempel min pappa stämma mig om jag skriver ''pappa''?Lite otydlig förklaring kanske men vet inte hur jag ska förklara, hoppas du förstår ändå.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad kul att du är inne på att skriva en självbiografi. I Sverige ger som en av de fyra grundlagarna i Sverige ett starkt skydd för tryckta skrifter. Enligt 1 kap. 1 § 2 st. TF innebär tryckfriheten en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Alltså har du med stöd av grundlag, som är överordnad vanlig lag, att skriva och publicera din självbiografi.

Däremot kan du göra dig skyldig till tryckfrihetsbrott. Dessa stadgas i 7 kap. TF. Till exempel får du inte utpeka någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, 7 kap. 3 § 1 st. TF (jfr 5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Skriver man något som uppfyller kriterierna ovan är det fråga om förtal.

Vidare kan man dömas för förolämpning om någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, 7 kap. 4 § TF (jfr 5 kap. 3 § BrB.)

De ovan två nämnda brotten är de vanligaste tryckfrihetsbrotten. Som svar på din fråga kan du i teorin skriva vad du vill och du behöver inte inhämta samtycke från någon, så länge självbiografin inte kränker personerna du skriver om.

Hoppas du fick svar på din fråga. har du följdfrågor är du mer än välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91357)