Insemination och barnets ekonomiska rättigheter

2015-05-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är det lagligt att, som ensamstående, beställa sperma från Cryos spermabank (öppen donator) och göra en heminsemination ? Kan det leda till att man riskerar något av barnets ekonomiska rättigheter?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du är ensamstående så kan inte insemination göras i Sverige. Insemination får endast utföras om kvinnan är gift eller sambo, varav skriftligt samtycke ska finnas från maken eller sambon, vilket framgår av Lag (2006:351) om genetisk integritet 6:1 första stycket. Den som i vinstsyfte eller genom vanemässighet utför inseminationen på dig i strid med denna bestämmelse kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (Lag om genetisk integritet 8:4). För att importera frysta spermier från utlandet så krävs Socialstyrelsens tillstånd (Lag om genetisk integritet 6:7). Det är därför enklare och vanligt att ensamstående kvinnor i Sverige väljer att åka till Danmark och genomföra inseminationen där, med hänseende till att dansk lag inte ställer liknande krav på att kvinnor måste vara gifta eller leva med en partner under äktenskapsliknande förhållanden för att de ska få lov att insemineras.

De bestämmelser som ger föräldrar och barn ekonomiska rättigheter åsidosätts inte för att barnet har tillkommit genom insemination i utlandet. Om du exempelvis är svensk medborgare så förvärvar barnets svenskt medborgarskap vid födseln, vilket framgår av Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 2 § punkt 1. Eftersom du är bosatt i Sverige så är du också försäkrad för bland annat föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå, barnbidrag och vårdbidrag, vilket framgår av Socialförsäkringsbalk (2010:110) 5:9 första och andra styckena. Om ditt barn kommer vara bosatt i Sverige så kommer det liksom andra barn omfattas av skolplikten och därmed ha rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola, vilket framgår av Skollag (2010:800) 7:2 första stycket, 7:3 första stycket och Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 2:18 första stycket.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1147)
2020-08-14 Brottsligt att inte plocka upp efter sin hund?
2020-08-12 Är civilingenjör en skyddad titel?
2020-08-11 Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?
2020-08-10 Folkbokföring för barn över 16 år

Alla besvarade frågor (82779)