Inreseförbud med anledning av Corona

2020-08-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Min fästman jobbar på ett containerfartyg som är på väg från USA till Nya Zeeland. Han ämnar mönstra av på Nya Zeeland i mitten av september. Han har inte lämnat fartyget sedan han mönstrade på i USA. Han är amerikansk medborgare och bor i USA och tänker komma och besöka mig i Sverige ett par veckor efter det att han har mönstrat av på Nya Zeeland. Därefter återvänder han till Nya Zeeland och sedan USA. Kan han få inresetillstånd till Sverige nu under rådande coronarestriktioner?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag har besvarat din fråga utifrån gällande reglering. Läget ändras dock med jämna mellanrum och regleringen likaså. Det kan därför vara en god idé att undersöka saken igen när den planerade resan börjar närma sig.

Regleringen

Frågan regleras i förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige (hädanefter kallad förordningen) och utlänningslagen. Enligt förordningen ska en person som reser in till Sverige från ett annat land än ett EES-land eller Schweiz nekas inresa (förordningen 3 §). Eftersom han inte kommer resa in från ett annat EES-land eller Schweiz ska han som huvudregel därför nekas inresa. Från denna huvudregel finns dock flera undantag. Utifrån min tolkning av din fråga kan eventuellt det femte undantaget aktualiseras (förordningen 3 § femte punkten)

Undantag från inreseförbud

Det femte undantaget innebär att en person som har en familjeanknytning till en svensk medborgare ska tillåtas resa in i landet. Som person med familjeanknytning räknas bland annat en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är svensk medborgare, om förhållandet framstår som seriöst (förordningen 3 § femte punkten och utlänningslagen 5 kap 3 a § första punkten).

När fattas beslutet?

Beslutet om din fästman ska tillåtas inresa eller avvisas fattas vid gränsen. Ni kan alltså inte få ett förhandsbesked på den bedömning som kommer göras vid inresan. Det är din fästman som måste bevisa att han har en sådan anknytning som beskrivs i föregående stycke. På Polismyndighetens hemsida framgår det att man kan bevisa det med t.ex. fotografier, utdrag från gemensamma bankkonton, gemensamma barn m.m.

Ett annat undantag

Utöver det nämnda undantaget tillåts inresa om resenären är bosatt i något av följande länder (förordningen 3 § sjätte punkten): Australien, Georgien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay. Denna lista uppdateras med jämna mellanrum så det kan vara värt att hålla ett vaket öga på Regeringskansliets och Polismyndighetens hemsida. Som det ser ut nu gäller dessa restriktioner till och med den 31 oktober 2020 men förlängs med jämna mellanrum.

Sammanfattning

Som det ser ut nu kan din fästman resa in i Sverige om han lyckas bevisa att ni har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande. Detta ska han dock bevisa vid gränsen vilket vid en eventuell avvisning kommer leda till att han får resa tillbaka. Det går inte heller att få ett förhandsbesked.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91293)