FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt18/04/2016

Inresa till Thailand om man förekommer i belastningsregistret

Hej jag har en prick i betalningsregistret för ja snodde på hemköp ( en deo för 14kr).

Kan ja komma in i thailand eller kommer ja få problem ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du huruvida det blir ett problem med en inresa till Thailand då du finns med i belastningsregistret. För att svara på din fråga kommer jag prata generellt om utländska myndigheters rätt att få utdrag ur detta register och sedan om visum. Längst ner kommer jag svara sammanfattat på din fråga.

Jag utgår från att du kommer flyga till Thailand, har ett godkänt pass och ska vara turist.

Om utländska myndigheters rätt att ta del av ett belastningsregister:

Vilka som kan då ta del av en person belastningsregister regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister (se här; nedan förkortat LOB) och i Förordning (1999:1134) om belastningsregister (se här; nedan förkortad FOB). Enligt 11 § LOB (se https://lagen.nu/1998:620#P11S1) får uppgifter ur belastningsregistret ske till utländska myndigheter om vi har ett internationellt avtal med dessa. Vidare får dessa uppgifter endast lämnas ut om det rör sig om brottsbekämpning. Ett exempel kan vara om polisen i ett annat land behöver dessa uppgifter för att utreda ett brott. I andra fall får de bara lämnas ut om särskilda skäl föreligger enligt 24 § FOB (se här). .

Det bör noteras att det är enbart svenska myndigheter som har direkt åtkomst till belastningsregistret enligt 19-20 §§ FOB (se här) . Detta innebär att vi från Sverige kan lämna ut utdrag från belastningsregistret till en utländsk myndighet om förutsättningarna som jag redogjort för ovan är uppfyllda.

Turistvisum*:

För att åka till Thailand behövs inget visum såvida man inte stannar där mer än 30 dagar. Om man vill stanna mer än 30 dagar så måste man ansöka om visum. När man söker denna typ av visum behöver man emellertid inte uppge om man blivit dömd för brott eller ge ett utdrag från belastningsregistret.

De gånger man måste visa upp ett utdrag från belastningsregistret är om man söker ett långtidsvisum eller volontärvisum.

Svaret på din fråga:

Om du ska turista i Thailand och tidigare blivit dömd för snatteri utgår jag från att detta inte kommer skapa några problem utifrån den information jag givit ovan. Thailands myndigheter såsom tull, polis etc. har inte direktåtkomst till ditt belastningsregister och ditt brott är inte av grov art så jag skulle bli väldigt förvånad om svenska myndigheter skulle ge ut information om ditt belastningsregister.

Om du fortfarande känner dig osäker skulle jag tipsa dig om att ta kontakt och fråga antingen Thailändska ambassaden i Stockholm (se här) eller Svenska ambassaden i Bangkok (se här). De kan även hjälpa att svara på frågor angående ansökan av långtidsvisum eller volontärvisum där man måste visa utdrag från belastningsregistret.

*källa: https://www.allavisum.se/thailand

Med vänliga hälsningar

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo