Innehav av nakenbilder är inte olagligt

2020-03-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, är det olagligt att spara någon annans nakenbilder utan deras tillåtelse?Om tex någon skickar en nakenbild till mig och jag sparar den utan personens tillåtelse.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Att spara nakenbilder är inte olagligt

Som huvudregel är det inte förbjudet att inneha nakenbilder. Det innebär att om någon skickar en nakenbild till dig kan du spara den utan att göra dig skyldig till något brott.

Innehav av bilder där den avbildade är under 18 år kan vara barnpornografibrott

Om personen på nakenbilderna däremot är under 18 år kan den som sparar bilderna göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § Brottsbalken (BrB). I svensk rätt är nämligen en person under 18 år är ett barn i lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara om personen på bilden är naken. Det krävs också att det av bilden framgår

1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden inte är fullbordad, eller

2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.

Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.

Även om innehavet är tillåtet är spridandet förbjudet

Även om det alltså inte behöver vara brottsligt att inneha bilderna (så länge personerna på bilden är över 18 år) är det inte tillåtet att sprida bilderna vidare. Spridning av nakenbilder kan klassas som olaga integritetsintrång enligt 4 kap 6 c § BrB. För att kunna dömas krävs att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Straffet blir då böter eller fängelse i högst två år.

Sammanfattningsvis

Rör det sig om bilder tagna på en person under 18 år kan den som innehar bilderna göra sig skyldig till barnpornografibrott. Att ha nakenbilder på någon över 18 år är inte olagligt, men att sprida bilderna vidare är olagligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2438)
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?
2020-09-18 Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.

Alla besvarade frågor (84259)