Innehav av luftvapen

2019-05-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Är det lagligt att ha ett luftvapen i samtliga kalibrar 4.5 till 6.35 i huset? Ja eller nej.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om innehav av vapen samt tillstånd m.m. finns i vapenlagen. Tillstånd, eller s.k. vapenlicens krävs inte för den som fyllt 18 år om vapnet har begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (s.k. effektbegränsade vapen) och vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning (2 kap. 1 § 2 st. p. 1 vapenlagen). Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen ska anses ha sådan begränsad effekt som avses i ovan nämnda bestämmelse om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule (1 kap. 2 § vapenförordningen). Om sådant kolsyre-, luft- eller fjädervapen är helautomatiskt gäller att det anses ha sådan begränsad effekt att det inte krävs tillstånd för innehav om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 3 joule. Det är alltså inte kalibern, utan utgångsenergin som avgör huruvida vapenlicens för luftgevär krävs.

Svaret är alltså, om luftvapnet inte är helautomatiskt och har en anslagsenergi mindre än 10 joule krävs inte tillstånd för innehav. Om luftvapnet är helautomatiskt krävs tillstånd om vapnet har en anslagsenergi som överstiger 3 joule. Mätningen ska genomföras fyra meter från pipans mynning.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2401)
2020-08-12 Är brottet att bjuda en person under 20 år på alkoholdrycker ett s.k mängdbrott?
2020-08-11 Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (82779)