FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar25/01/2016

Innebörden av "vid anfordran"

Mitt namn är L.

För ett år sedan skiljdes jag och min dåvarande man och han köpte ut mig vår gemensamma lägenhet. Vi skrev ett skuldebrev och i detta står det:

Till L betalar jag ett belopp på ...... vid anfodran.

Jag undrar nu om anfodran betyder att jag när som kan begära ut dessa pengar då vi inte har något slutdatum på skuldebrevet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom skuldebrevet anger att din exmake ska betala ett visst belopp vid anfordran så innebär det att du har rätt till omedelbar betalning i samband med att du framställer betalningskrav, varav du kan framställa ditt krav närhelst du vill. Även om skuldebrevet hade saknat denna formulering om när betalning ska erläggas så hade samma sak gällt såvida ni inte hade kommit överens om något annat, vilket framgår av Lag (1936:81) om skuldebrev 5 § första stycket.

I egenskap av gäldenär så anses dock din exmake ha rätt till visst skäligt rådrum för att erlägga betalningen när du framställer ditt krav. Rådrummet omfattar dock inte någon längre tid. Frågan om vad som avser skäligt rådrum tål att jämföras med ett fall från 1990-talet, varav en bank som dröjde med en utbetalning under mindre än två timmar blev skadeståndsskyldig för dröjsmålet (NJA 1991 s. 217). Eftersom din exmake inte är näringsidkare så kan det argumenteras för att hans skäliga rådrum omfattar mer än två timmar, men inte mycket mer med hänsyn till omedelbarheten i uttrycket ”vid anfordran”.

Eftersom ert avtal inte tycks ha reglerat frågan så bör det också noteras att din exmake har en motsvarande rätt att erlägga betalning närhelst han så önskar, om du inte redan har framställt betalningskrav.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?