Innebörden av särskilda skäl för varning vid körkortsingripanden

2017-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Vad menas med särskilda skäl när man pratar om att kunna få en varning istället för att Trafikverket återkallar körkortet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Istället för att ett körkort återkallas kan körkortshavaren i vissa fall varnas. Det kan ske när varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, körkortslagen 5 kap. 9 §.

Vad som utgör särskilda skäl framgår inte direkt av lagen utan man får se till praxis i vilka fall domstolarna har ansett att särskilda skäl har förelegat. Jag kommer ge några exempel på rättsfall där särskilda skäl för varning förelåg och några där särskilda skäl inte ansågs föreligga. Eftersom det inte finns mycket vägledning att hämta i lagtext så kan jag tyvärr inte ge ett bättre svar än att hänvisa till fall där särskilda skäl aktualiserades.

Särskilda skäl för varning har förelegat i dessa fall:
RÅ85 2:3 – Ovarsamhet i trafik som berott på att föraren haft träskor på fötterna och därigenom orsakat en olycka
RÅ 1987 ref. 105 – Brott mot väjningsplikt vid korsande av huvudled.
RÅ 1990 ref. 98 – En person hade enligt godkänt strafföreläggande gjort sig skyldig till grov olovlig körning genom att han ‐ som tidigare gjort sig skyldig till olovlig körning ‐ fört motorcykel trots att hans körkort omfattat endast behörighet att föra bil.
RÅ 1994 ref. 9 – Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsande gata där hastighetsbegränsning till 50 km/tim. rådde. Vid tillfället rådde god sikt och goda vägförhållanden och något annat fordon fanns inte i närheten. Föraren hade kört bil prickfritt under lång tid.

Särskilda skäl för varning har inte förelegat i dessa fall:
RÅ82 2:44 I och II – Föraren uttröttad resp. påkörning på övergångsställe.
RÅ83 2:21 – Underlåtenhet att iaktta stopplikt.
RÅ83 2:93 – Vårdslöshet i trafik.
RÅ 1991 ref. 20 – Påbörjad omkörning har i visst fall ansetts vara en icke ringa överträdelse av en grundläggande trafikregel.
RÅ 1992 ref. 74 – Körkortshavaren enligt godkänt strafföreläggande gjort sig skyldig till att ha utfört en omkörning utan att lämna betryggande avstånd i sidled.
RÅ 1993 ref. 53 – Bilkörning mot rött ljus utan samband med trafikolycka har föranlett återkallelse av körkort oaktat föraren dessförinnan kört prickfritt under lång tid.

Jag hoppas detta svarade på din fråga.

Mvh,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (936)
2021-08-04 Vad sker om man kör mot rött ljus?
2021-08-01 Får man köra med ett återkallat körkort?
2021-07-31 Kan mitt körkort återkallas vid upprepade trafikförseelser under kort tid?
2021-07-31 Kan jag göra något för att undvika spärrtid vid hastighetsöverträdelse?

Alla besvarade frågor (94634)