FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt25/12/2019

Innebörden av särskilda åtalsregler?

Hej!

Jag undrar när en åklagare inte gör en åtalsprövning.

I 4:11 BrB står "sådant brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt". I till exempel kapitel 3 och kapitel 6 finns ingen sådan paragraf som anger att särskilda krav på att väcka åtal finns.

Betyder det att brott som begåtts enligt kapitel 3 och 6 inte kräver åtalsprövning men att brott i kapitel 4 kräver åtalsprövning?

Mvh

Ellinor

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilka fall åklagare har att beakta speciella åtalsprövningsregler, och vad dessa innebär.

Särskilda åtalsregler

Huvudregeln om ett brott förövats är att åklagare tillsammans med polis utreder händelse för att undersöka om det finns tillräckligt med bevis för att kunna väcka åtal. Väcks åtal kommer en rättegång i äga rum i domstol. I de flesta fall där ett brott drabbat en specifik person kommer rättegång (förutsatt att tillräcklig bevisning finns) äga rum oavsett om den som drabbats av brottet vill att rättegång ska hållas eller inte. Åklagaren åtalar alltså helt själv brottet som huvudregel.

För vissa brott som anses "mindre allvarliga" finns det dock vissa speciella åtalsregler som ställer upp vissa ytterligare krav innan åtal får väckas. Utan sådana regler skulle systemet lätt kunna bli överbelastat därför att åklagare behövt ta hand om stora mängder av relativt sett "lindriga" brott. Dessa speciella åtalsregler är dels den du nämnt i din fråga, att den som drabbats av brottet måste ange brottet (ett så kallat angivelsebrott) för att åklagaren ska åtala för det, om det inte är påkallat ur allmän synpunkt att han eller hon åtalar brottet ändå, och dels regeln om enskilt åtal som betyder att det är den som drabbats av brottet som åtalar, istället för åklagare. Exempel på brott som faller under enskilt åtal är förtal och förolämpning (5:5 BrB). Även reglerna om enskilt åtal har undantag på det sätt att åklagare ändå får åtala om det är påkallat ur allmän synpunkt, detta torde inte bli aktuellt särskilt ofta och kan sägas reserveras för extremfall (till exempel om ett förtal får mycket stor medial spridning och kännbara skadeverkningar för den drabbade).

Sammanfattning

Det stämmer som du skriver i din fråga att de brott som framgår av 4:11 BrB är underkastade speciella åtalsregler, medan alla brott som inte uttryckligen nämns i en sådan bestämmelse inte är begränsade på samma sätt och således kan åtalas direkt av åklagare. Inte alla kapitel om brotten i BrB har speciella åtalsregler då vissa brott, till exempel brott mot liv och hälsa (3 kap BrB) och sexualbrott (6 kap BrB) anses så allvarliga att det vore stötande att införa sådana regler vad avser dem. Om sådana regler finns hittar man dessa långt bak i det kapitel man läser.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,


Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo