Innebörden av rätt till elektrisk kraft och ledningsrätt

2016-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag undrar vad innebörden av rätt till elektrisk kraft är i Jordabalkens 7 kap. och vad skillnaden mellan denna och ledningsrätten är?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av rätt till elektrisk kraft är i 7 kap. jordabalken helt enkelt en rättighet att få elektrisk kraft levererad från en elektrisk kraftstation.

Med ledningsrätt menas en nyttjanderätt som ger en ledningsägare möjlighet att dra ledningar och även bygga anläggningar över andras marker. I dagens samhälle behövs en mängd ledningar såsom kraftledningar, telefonledningar, vatten- och avloppsledningar, gasledningar och bredbandsledningar. Ledningsrätt prövas genom en lantmäteriförrättning och skapas genom att lantmäterimyndigheten fattar ett beslut.

Skillnaden är således att rätt till elektrisk kraft utgör en rättighet att få elektrisk kraft levererad till sig medan ledningsrätt innebär att ledningsägaren ges möjlighet att dra ledningar och liknande över andras marker.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1185)
2020-10-19 Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?
2020-10-19 Hur länge kan man lämna synpunkter på ett beslut?
2020-10-18 Kan någon registrera ett domännamn i vårt efternamn mot vår vilja?
2020-10-17 feel discriminated at store, what to do

Alla besvarade frågor (85192)