FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/03/2016

Innebörden av rätt till elektrisk kraft och ledningsrätt

Jag undrar vad innebörden av rätt till elektrisk kraft är i Jordabalkens 7 kap. och vad skillnaden mellan denna och ledningsrätten är?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av rätt till elektrisk kraft är i 7 kap. jordabalken helt enkelt en rättighet att få elektrisk kraft levererad från en elektrisk kraftstation.

Med ledningsrätt menas en nyttjanderätt som ger en ledningsägare möjlighet att dra ledningar och även bygga anläggningar över andras marker. I dagens samhälle behövs en mängd ledningar såsom kraftledningar, telefonledningar, vatten- och avloppsledningar, gasledningar och bredbandsledningar. Ledningsrätt prövas genom en lantmäteriförrättning och skapas genom att lantmäterimyndigheten fattar ett beslut.

Skillnaden är således att rätt till elektrisk kraft utgör en rättighet att få elektrisk kraft levererad till sig medan ledningsrätt innebär att ledningsägaren ges möjlighet att dra ledningar och liknande över andras marker.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo