Innebörden av ett utslag i ett ärende om betalningsföreläggande

FRÅGA
Har skulder av äldre datum, där en del utgör kontrollavgift (ej böter) för felparkering. I flera fall har jag hävdat preskription då "talan ej väckts i tingsrätten" inom två år från utfärdande datum, enligt lag 184:318§ MEN, får till svar från en fordringsägare att "talan fastställts av kronofogden genom utslag". Om jag tolkar saken rätt måste talan FÖRST väckas i tingsrätt innan den lämnas till kronofogden, och min undran är om jag kan hävda att den annars är preskriberad/saknar saklegitimitet och bör avskrivas i sin helhet? För även om utslag finns hos kronofogde måste ju fordringsägaren kunna uppvisa att kravet i sig är riktigt?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det låter som att dina fordringsägare har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden, enligt 2 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter förkortad BfL). Om du inte bestrider ansökan hos kronofogden (enligt 25 och 31 §§ BfL) kommer kronofogden att meddela ett utslag i enlighet med ansökan (se 42 § BfL).

Ett sådant utslag innebär att fordringsägaren kan begära att kronofogden verkställer den genom utmätning – precis som med en dom –, se 3 kap. 1 § första stycket åttonde punkten utsökningsbalken (1981:774) (hädanefter förkortad UB). Som huvudregel verkställer kronofogden utslaget automatiskt, se 2 kap. 1 § tredje stycket UB. Därför behöver dina fordringsägare inte väcka talan i tingsrätten först.

Dina fordringsägare måste i princip inte visa att deras krav är riktigt i en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden. De måste i och för sig uppfylla kraven på vad en ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla. Det enda de emellertid måste bevisa för kronofogden är att deras anspråk inte är ogrundat eller obefogat, enligt 23 § BfL. Det är dock inte särskilt svårt för en fordringsägare att komma förbi 23 § BfL. Därför blir det huvudsakligen du som får försvara dig själv genom att bestrida kravet.

Efter att ett utslag har meddelats kan du bara angripa det på två sätt. Antingen får du ansöka om återvinning inom en månad enligt 52 och 53 §§ BfL, eller så får du ta till s.k. extraordinära rättsmedel som t.ex. resning.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med betalningsförelägganden är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (491)
2021-01-20 Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

Alla besvarade frågor (88343)