FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/05/2018

Innebörden av ett lämlighetsintyg

Hej!

Mycket diskussioner bland killarna här hemma angående vad som händer om man kör moped innan man fyllt 15 år och åker fast.

Kan man ta körkort för moped när man fyller 15 trots att man åkt fast för det innan man fyllde 15?

Får man ta bil körkort när man fyller 18 ändå?

Hur mycket är böterna om man får några och vem åker på dom?

Får den som står som ägare på mopeden något straff och isåfall vad?

Hoppas kunna ge killarna lite klarhet i detta.


Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner i frågan är man inte straffmyndig innan man fyllt 15 år gammal enligt Brottsbalken 1 kap 6§ och kan inte dömas till någon påföljd till brottet. För att svara på din fråga ska vi reda ut några omständigheter om vad som händer när man kör olagligt innan man fyller 15 år och vilka konsekvenser det kan få.

Brottsbalkens bestämmelser
Som ovan nämt kan en person som är under 15 år dömas till någon påföljd till brottet. Detta betyder alltså att du inte kan riskera att åka fast för ett brott med en rättslig sanktion, tex böter och fängelse. Dock betyder inte detta att man har helt laglös innan man fyllt 15 år gammal. Utför man en brottslig gärning innan man är straffmyndig kommer personen i fråga att utredas av socialtjänsten som vidtar åtgärder som kan anses passande för den unge personen.

Lämplighetsintyg för körkort
Enligt körkortslagens 3 kap 2§ föreskrivs vilka som kan få ett körkortstillstånd. Ett körkortstillstånd krävs för att kunna ta både sitt mopedkörkort och ett vanligt bilkörkort. Bedömning om en person ska få ett körkortstillstånd görs efter om den kan anses som en lämplig förare i trafiken. Bedömningen grundar sig både på personliga samt medicinska förhållanden. Genom att olovligen ha kört moped (trots under 15 år) utan körkort medför med stor säkerhet att personen i fråga inte kommer få ett utfärdat körkortstillstånd. Bedömningen grundar sig inte på brott eller ålder utan helt enkelt om en person anses lämplig för trafiken.

Spärrtid för lämplighetsintyg
Spärrtiden för indraget lämplighetsintyg kan vara från 1 månad upp till 3 år enligt 3 kap 9§ körkortslagen. Bedömningen hur länge ett lämplighetsintyg ska vara indraget görs individuellt efter de rådande sakomständigheterna men som huvudregel medför olovlig körning oftast en längre spärrtid.

Skadeståndslagen
Trots att man inte är straffmyndig kan man fortfarande få ett skadeståndsanspråk riktakt mot sig. Detta får man om man han utfört en handling som medför skada för en annan. Enligt Skadeståndslagens bestämmelser (3kap 5§ 1p) ska föräldrarna eller vårdnadshavare då ersätta den skada som minderårig orsakat.

Trots att man kunde tro att ni hade hittat ett "hål" i lagen så finns det bestämmelser som medför att man inte kan vara laglös när man är under 15 år. Hoppas mitt svar har skapat lite klarhet hos killarna och kör försiktigt ute på vägarna (med giltigt körkort)!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo