Innebörden av begreppet "i tillämpliga delar"

2017-11-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, Vad är innebörden av begreppen "i tillämpliga delar" i en juridisk kontext? Det förekommer på flera ställen i svensk rätt bland annat Köplag 1§ 2 st och JB 4 kap. 28§.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet "i tillämpliga delar" som du hittar i t.ex. Köplagen (KöpL) 1§ 2 st. och i Jordabalken (JB) 4 kap 28§ är, enkelt förklarat, till för att reglerna till viss del ska kunna användas även för andra liknande situationer än de som lagstiftningen i första hand tar sikte på.

I både KöpL och JB gäller det att lagstiftningen till viss del kan användas även för situationer som gäller byte istället för köp. Lagstiftningen går alltså till stor del att använda även i bytessituationer eftersom ett köp och ett byte är ganska lika. Vid både köp och byten går avtalet ut på att båda parterna ska prestera något i förhållande till varandra. Vid ett vanligt köp går avtalet ut på att den ena parten ska prestera ett föremål (en vara) och den andra parten prestera en summa pengar. Vid ett byte är egentligen den enda stora skillnaden att båda parternas prestationer utgörs av ett föremål. Reglerna går därför "i tillämpliga delar", eller med andra ord till viss del att tillämpa i båda situationerna.

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (919)
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?

Alla besvarade frågor (97543)