Inneboendes rättigheter och uppsägningstid

Hej! Om jag skriver på ett kontrakt för att hyra ett rum i någon annans bostad under en viss period och betalar hyran i förskott, är det då lagligt för mig att hyra ut rummet i andra hand ifall jag skulle hitta ett bättre boende långt innan kontraktet går ut? Om inte, vad finns det för andra lösningar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstått dig rätt så hyr du endast ett rum, vilket innebär att du är inneboende. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du i egenskap av inneboende har rätt att hyra ut ditt rum i andra hand.

Vilka rättigheter har en inneboende?

Att bo som inneboende innebär att man hyr ett rum eller en del av en bostad. Inneboende har begränsade rättigheter jämfört med en förstahandshyresgäst. Till exempel så finns det ingen möjlighet för en inneboende att styra vilka som ska vistas i bostaden som man i egenskap av inneboende bor i. En inneboende får normalt inte heller hyra ut sitt egna rum till en utomstående. Rättigheterna för en inneboende är kort sagt begränsade.

Villa eller privatbostad?

Jag tolkar din fråga som att ni har ett hyresavtal som gäller för bestämd tid. Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör vid hyrestidens slut, men det kan också sägas upp till upphörande innan den tidpunkten (3 § 1 st. privatuthyrningslagen). I sådana fall gäller viss uppsägningstid.

Om hyresgästen vill säga upp avtalet, upphör avtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3 § 2 st. privatuthyrningslagen). Privatuthyrningslagen är en tvingande lag till förmån för hyresgästen, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan (2 § privatuthyrningslagen).

Det sagda innebär att uppsägningstiden, i fall det är fråga om villa eller privatbostad som du är inneboende i, är en månad efter nästa månadsskifte.

Hyresrätt?

Om du är inneboende i en hyresrätt gäller istället reglerna i hyreslagen (= 12 kap. Jordabalken). I fråga om tidsbestämda hyresavtal har hyresgästen alltid rätt att säga upp avtalet i förtid. I sådant fall gäller för hyresgästen tre månaders uppsägningstid från nästa månadsskifte, om inte kortare tid följer av hyresavtalet (12 kap. 5 § Jordabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minella KurjakovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”