Inneboende

2020-09-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Är det lagligt att ha en vän inneboende utan att ta betalt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Då frågan inte innehåller en mer detaljerad beskrivning av omständigheterna kommer i det följande en generell utgångspunkt att presenteras.

Rätt att ha inneboende i en hyreslägenhet såvida det inte medför men för hyresvärden (12 kap. 41 § Jordabalken)

Du har generellt sett rätt att ta in en inneboende utan att fråga hyresvärden. Det är däremot viktigt att veta att du ansvarar för lägenheten och för alla som vistas där. Skulle störningar uppstå eller om din inneboende vän orsakar en skada i lägenheten är det du som är ansvarig mot hyresvärden. Om du själv inte bor i lägenheten under tiden du har en inneboende, behöver du hyresvärdens tillåtelse. Huruvida din vän får bo gratis hos dig eller inte är en överenskommelse mellan er två. Om inneboende ska betala hyra så måste den vara skälig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84375)