Innebär ett arbetsgivarintyg att jag blivit uppsagd från jobbet?

FRÅGA
Hej har fått ett arbetsgivarintyg I min hand kan man likställa det som uppsagd på jobbet dvs jag kan söka nytt jobb. ..tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline i fråga!

Vad finns det för formkrav vid uppsägning från arbetsgivaren?

Reglerna kring vad som gäller när din arbetsgivare säger upp dig regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Beroende på om det rör sig om en visstidsanställning eller fast anställning så gäller olika regler. Om du har en visstidsanställning, alltså att det är tidsbestämt när din anställning upphör så slutar den automatiskt vid den tidpunkten, och ingen uppsägning behöver ske. En fast anställning gäller tills den sägs upp och din uppsägningstid har löpt ut. För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig måste hen ha saklig grund, alltså ett giltigt skäl för att kunna säga upp dig. En uppsägning från din arbetsgivare ska vara skriftlig (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska även innehålla information vad du behöver ifall du vill göra uppsägningen ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Det ska även framgå om du har företrädesrätt till anställningen ifall de skulle rekrytera folk. Om du begär det måste även arbetsgivaren berätta varför du blir uppsagd (9 § LAS).

Bara att du har fått ett arbetsgivarintyg innebär inte att du har blivit uppsagd utan det beror på vad som står i intyget. Det brukar vanligen så vad för typ av anställning du har, lön, hur länge du varit anställd och så vidare. Det är till exempel vanligt att banker begär in ett arbetsgivarintyg ifall du söker bolån. Det är därför svårt för mig att bedöma din situation eftersom jag inte vet vad som står i ditt arbetsgivarintyg. Jag rekommenderar dig att kolla om ditt arbetsgivarintyg innehåller det jag beskrivit ovan och eventuellt kontakta din arbetsgivare och fråga. Du kan även skicka en ny fråga till oss på Lawline där du specificerar vad som står i ditt arbetsgivarintyg, så hjälper vi dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91308)