Innebär det en hyreshöjning om en gammal spis ersätts med en ny?

2020-04-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Innebär det en hyreshöjning om en 30 års gammal spis ersätts med en ny?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att den gäller en bostadshyresrätt och huruvida hyran kan höjas på grund av att en spis byts ut. I och med detta är 12 kap. jordabalken tillämpligt, som härefter kommer förkortas som JB.

Hyreshöjning på grund av renovering?

Om hyresvärden vill ändra hyran så ska denne skriftligen meddela dig om detta (12 kap. 54 § JB). Om ni inte kommer överens om hyran så har ni rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren (12 kap. 54 § JB).

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek ska hyran fastställas till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § JB). När man bedömer skäligheten tar man hänsyn till andra lägenheter med liknande standard, i första hand på samma ort och i andra hand på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt liknande förhållanden på hyresmarknaden (12 kap. 55 § första och andra stycket JB). Detta brukar kallas för lägenhetens bruksvärde.

Att renovera en lägenhet leder ofta till att lägenhetens bruksvärde ökar. Detta kan i sin tur leda till en hyreshöjning. Vad en skälig hyreshöjning är beror som sagt på var lägenheten ligger och hur omfattande renoveringen är. Att endast åtgärda ett fel är inte att betrakta som att standarden förbättras och är således inte en godtagbar ursäkt för att höja hyran. I ditt fall verkar det dock som att din hyresrätt moderniseras i och med bytet av spisen, vilket ger hyresvärden rätt till en hyreshöjning.

Sammanfattning

Att byta ut en spis innebär i de flesta fall att hyresrätten moderniseras och ger således hyresvärden rätt att höja hyran.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1802)
2020-11-28 Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall
2020-11-27 Hyresvärden inträder i hyreslägenhet - hemfridsbrott?
2020-11-27 Sänkning av hyra vid buller
2020-11-25 Vad utgör en störning i hyresrätt enligt hyreslagen?

Alla besvarade frågor (86576)