FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt20/11/2018

Innebär brottmålsdom återkallelse av vapenlicens?

hej, jag blev hotad av en man som har jaktlicens o vapenlicens, han körde upp på min gård o hotade mej 3 ggr utan vapen, om att jag hade livet som insats om jag skulle göra om nått som han fått för sej.jag polisanmälde fter ytterligare trakaserier av den samme, mordhotet har jag ett vittne till, då min fru satt på en plats som han inte såg.men frun hörde presis när han hotade mej till livet. vid ev. dom kan han få behålla vapenlicensen ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du polisanmält mannen och det brott som kan aktualiseras är bland annat brottet olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Brottet innebär att man antingen hotar någon med vapen eller hotar vederbörande om att utföra ett brott mot denne, om hotet är allvarligt menat. Då jag inte vet något om omständigheterna i ditt fall kan jag inte göra någon närmre bedömning annat än om vilket brott som kan vara aktuellt. I slutändan är det domstolen som får avgöra om det är ställt utom rimligt tvivel att mannen hotat dig.

Vapenlicens kan återkallas vid vissa brott

De författningar som styr såväl vapeninnehav som när sådant får återkallas är vapenlagen, vapenförordningen och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3).

Vapenlicensen ska återkallas bland annat om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § Vapenlagen). I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3) framkommer närmre vilka brott som kan vara aktuella för en återkallelse av vapenlicens. De brott som är aktuella är bland annat våldsbrott som inte är ringa, narkotikabrott och grovt rattfylleri, men även hänsynslöst eller kränkande beteende mot person. I det sistnämnda ingår bland annat olaga hot. Vapenlicensen återkallas inte per automatik vid en brottmålsdom, det ska alltid göras en bedömning i det enskilda fallet med avseende på bland annat gärningens svårighetsgrad (FAP 551-3 s. 52-53).

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga innebär det att om mannen du polisanmält blir dömd kan det innebära att polisen väljer att återkalla hans vapenlicens. Återkallelse kan ske bland annat om han döms för olaga hot.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo