Innahav av kniv på allmän plats

2020-09-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan!Jag är 18 år gammal och har inte tidigare begått eller dömts för ett brott. Jag vill köpa en kniv av modellen Mora Robust. Är det lagligt för mig att 1. Köpa denna 2. Innehava denna under frilufts- och campaingsituationer med färre än 5 personerOm svaret är "ja" till fråga 1, får jag då transportera kniven i sin oöppnade förpackning, i min ryggsäck, på en offentlig buss (stadstrafik), hemåt efter köp?Många tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det korta svaret på din fråga är att det inte finns någon reglering som hindrar dig, i egenskap av myndig person, att köpa en morakniv för frilufts- och campingaktiviteter. Inte heller är det förbjudet att på det sättet du beskriver inneha kniven. I det följande har jag förklarat varför.

Regleringen

Enligt knivlagen 1 § första stycket får knivar inte innehas på bl.a. allmän plats eller i fordon på allmän plats. Förbudet existerar för att hindra att knivar som kan komma att användas till brott finns tillgängliga på allmän plats. Av den anledningen är det inte tillåtet att utan egentligt syfte bära runt på kniv även om man inte har någon brottsavsikt – kniven kan nämligen komma i orätta händer.

Av paragrafens andra stycke framgår det att förbudet inte gäller vissa typer av befogade innehav. Innehav av kniv är alltså inte förbjudet på allmän plats om innehavet av kniven är försvarligt med hänsyn till typen av kniv, innehavarens behov av kniven och övriga omständigheter. Knivinnehav på allmän plats är alltså inte förbjudet om innehavaren har ett befogat behov av kniven. Därutöver ska kniven som innehas inte vara missanpassad för det behovet. Andra övriga omständigheter kan även göra så att innehavet är tillåtet.

Bedömningen i ditt fall

Eftersom det många gånger är nödvändigt att ha med sig kniv på camping- och friluftsaktiviteter är ditt planerade knivinnehav befogat (prop. 1997/88:98 s. 7 ff.). Samma sak gäller transportering av kniven hem respektive ut i naturen. Det blir som bekant svårt att använda sig av kniv om man inte får ta den med sig till den plats där den ska användas för dess befogade ändamål. Det är dock, precis som du säger, en god idé att förvara kniven i sin originalförpackning på hemfärden, och inte i t.ex. ett knivfodral på höften eller löst i handen.

Även fast du har ett befogat behov av kniven ute i naturen är det alltså viktigt att inte ha kniven mer lättillgänglig än vad varje given stund påkallar. För att konkretisera omfattar ditt behov inte att du har kniven runt höften när du sitter på bussen eller går in på en bensinstation på väg ut i naturen. När du däremot befinner dig i naturen och behöver ha kniven lättillgängligt på grund av fiskrensning, täljning, matlagning och liknande är det rimligt och tillåtet att ha kniven runt höften eller i fickan.

Sammanfattning

Det är alltså i samband med dina frilufts- och campingaktiviteter som det är tillåtet för dig att inneha kniven. Har du däremot kniven på dig när du går och handlar mat eller är ute och går på stan har du inte fog för innehavet och det är alltså inte tillåtet. Om du vill läsa ett utförligt och lättförståeligt rättsfall om syftet bakom regleringen och hur den tillämpas i praktiken rekommenderar jag dig att läsa NJA 2016 s. 30. Avslutningsvis vill jag påpeka att stilettknivar är förbjudet att inneha för personer under 21 år, oavsett sammanhang.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91191)