Inköpt egendom under betänketid vid äktenskapsskillnad

2016-08-27 i Bodelning
FRÅGA
Vad gäller angående inköpt egendom under betänketiden vid äktenskapsskillnad?Om t.ex ena parten köper en fastighet och bodelningen redan är klar, kan den andra parten ändå kräva del av denna fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bodelning förrättas vanligtvis när ett äktenskap har upplösts, se 9 kap. 4 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Det finns dock en möjlighet att, på begäran av någon av makarna, förrätta bodelning redan när mål om äktenskapsskillnad pågår, se 9 kap. 4 § 2 men. ÄktB (här). I ert fall verkar ni förrättat bodelning under pågående äktenskapsskillnad eftersom du beskriver att bodelningen är klar.

Huvudregeln vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad är att egendomsförhållandena vid brytdagen (dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes) läggs till grund för den kommande bodelningen, se 9 kap. 2 § ÄktB (här). Detta innebär att den egendom som vardera make hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes ska ingå i bodelningen, medan egendom förvärvad efter att talan väckts inte ska ingå.

Från dagen då talan om äktenskapsskillnad väckts till dess att bodelning sker föreligger bland annat en redovisningsplikt för förvaltningen av egendom. Redovisningsplikten innebär en skyldighet för respektive make att redovisa hur all egendom (inte endast giftorättsgods utan all makarnas egendom) påverkats t.ex. genom köp eller försäljning. Om en make säljer egendom efter brytdagen och köper något nytt för dessa pengar, måste summan redovisas vid bodelningen eftersom maken innehaft pengarna vid brytdagen.

Samma sak gäller, som ert fall, då ena maken införskaffar något under betänketiden, för pengar denne innehaft vid brytdagen då måste summan redovisas vid bodelningen. Den fysiska egendomen som införskaffas under betänketiden ingår således inte i bodelningen men om en make vid ansökan om skilsmässa hade t.ex. nettoegendom motsvarande 500 000 kronor ska detta belopp ingå i bodelningen.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89567)