FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt24/06/2014

Inkomstskatt och stämpelskatt på fastighet vid gåva

Hej,

Min mamma vill att jag övertar hennes hus, jag har två bröder som även dom tycker att jag ska överta huset. Alla är överens om att detta inte ska vara förskott på ev arv. Husets taxeringsvärde är 540 000 kr och skulden är 470 000 kr, det är inte tänkt att jag ska betala mamma något utan endast överta lånen. Hur går vi till väga för att detta ska bli så rätt som möjligt och kommer det några ev skatter till mig och/eller till min mamma ? behöver vi skriva något mellan syskon och mamma?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som huvudregel anses gåvan som ett förskott på arv ifall inget annat föreskrivs av din mamma, vilket framgår av 6:1 1 st. ÄB https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1 . Det innebär att din mamma bör utforma ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att gåvan inte ska anses som ett förskott på arv. Det är framför allt viktigt att ha det skriftligt ifall det skulle bli problem senare. På så sätt kommer värdet på fastigheten inte att räknas av från din kommande arvslott när din mamma avlider, vilket annars är fallet ifall förskott har getts.

Angående skatten är enbart avyttringar skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Som avyttring räknas bland annat köp och byten, men inte gåvor som således är skattefria, se 44:3 IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P3S1 ,samt 8:2 IL https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1 . När det gäller fastigheten anses det som en gåva när ersättningen understiger taxeringsvärdet ifall det finns en gåvoavsikt. I ditt fall räknas det således som en gåva, vilket innebär att din mamma inte blir skattepliktig för huset. När det gäller din skatteskyldighet kommer du att överta din mammas anskaffningsvärde och självfallet behöva skatta när du avyttrar huset. Enligt inkomstskattelagen är du således inte i dagsläget skattskyldig, däremot måste ev. stämpelskatt beaktas. 

Stämpelskatt betalar den som enligt lag om stämpelskatt förvärvar en fastighet - således t.ex. köper eller byter. Gåva medför som huvudregel inte stämpelskatt, men ett undantag finns i 5 § https://lagen.nu/1984:404#P5S1 . Undantaget innebär att ifall gåvotagaren övertagit ett lån som uppgår till minst 85 % av husets värde, kommer skatten att behöva betalas. Eftersom lånen som finns på det aktuella huset överstiger 85 % kommer du att behöva betala stämpelskatt (på 1,5 %). Detta kommer du att faktureras.

Sammanfattningsvis bör således ett gåvobrev upprättas av din mamma där det tydligt framgår att huset inte ska ses som förskott på arv. Vidare kommer din mamma inte bli skattskyldig medan du troligtvis kommer behöva betala stämpelskatt.

Jag hoppas att du fick dina frågor besvarade och önskar dig lycka till framöver.

Vänliga hälsningar 

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000