Inkomstförlust till följd av sakskada (hund)

Hej,

Om min hund blev skadad pga. annans vårdslöshet och denne behöver uppsöka veterinärvård. Kan jag begära ersättning för uttagna semesterdagar?

Jag har har tagit ut semesterdagar som kompensation för ej inarbetad tid.

Tack för er hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Som huvudregel gäller att alla kan bli skadeståndsskyldiga för en skada som orsakas genom att man har varit vårdslös, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Vid bedömningen av vårdslöshet är huvudfrågan om den som orsakat en skada borde ha agerat på ett annat sätt.

Skador på hund utgör enligt skadeståndslagen en så kallad sakskada, alltså skada på lösa föremål (exempelvis hundar som räknas som lös egendom) och fast egendom. Vilka förluster som ska ersättas vid en sakskada följer av 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Ersättning ska ges för:

sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskningannan kostnad till följd av skadan inkomstförlust eller intrång i näringsverksamheten

Den inkomstförlust som nämns avser sådan förlust som uppkommer genom att den skadade egendomen inte kan användas i den skadelidandes näringsverksamhet.

Personen är ersättningsskyldig för den "reparationskostnad", dvs. veterinärkostnaden. Vad gäller följdskada (5 kap. 7 § 2 p. Skadeståndslagen) gäller att endast sådan kostnad som inte kan undvikas ska ersättas. Den skadelidande är skyldig att försöka begränsa sin egen förlust men min bedömning är att om det är på grund av att du har behövt åka till veterinären kan personen bli ersättningsskyldig för detta.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Roksana JurenczykRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”