Inkasserandet av skuld

2016-06-30 i Skuld
FRÅGA
Hej, Vi har behövt nyttja vår hemförsäkring, då granne ovanför haft en en vattenskada som drabbat oss. Bostaden avser en bostadsrätt. I det här fallet har grannen setts som vållande , då de varit vårdslösa. Dock har vi varit betalningsskyldiga till vårt försäkringsbolag för självrisken. Försäkringsbolaget har på sin tur hänvisat oss att kräva in ersättning för den betalda självrisken. Till min fråga. Hur går jag tillväga?Tack på förhand!
SVAR

Vad man kan börja med är att anmoda grannen att betala, vilket jag dock förutsätter att ni redan gjort och således ej nått framgång med.

Därefter kan ni via Kronofogden ansöka om ett betalningsföreläggande om denna skuld, vilket ofta kan vara tillräckligt och därmed effektivt. Om grannen då medger eller väljer att inte svara på föreläggandet får du ett utslag i din favör, vartefter du med detta utslag kan begära att Kronofogden verkställer detta och inkasserar pengarna åt dig. Om grannen däremot bestrider kan du välja att hänskjuta ärendet till tingsrätten där det får prövas.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (473)
2021-01-19 Vad kan man göra för att driva in en skuld?
2021-01-10 Indrivning av skuld som privatperson
2020-12-20 Obetalda skulder vid dödsfall
2020-12-10 Bodelningsavtal och gemensamt upptaget lån - Vad gäller i förhållande till banken när en av gäldenärerna vill frånträda kreditavtalet?

Alla besvarade frågor (88316)