Inkasserandet av skuld

2016-06-30 i Skuld
FRÅGA
Hej, Vi har behövt nyttja vår hemförsäkring, då granne ovanför haft en en vattenskada som drabbat oss. Bostaden avser en bostadsrätt. I det här fallet har grannen setts som vållande , då de varit vårdslösa. Dock har vi varit betalningsskyldiga till vårt försäkringsbolag för självrisken. Försäkringsbolaget har på sin tur hänvisat oss att kräva in ersättning för den betalda självrisken. Till min fråga. Hur går jag tillväga?Tack på förhand!
SVAR

Vad man kan börja med är att anmoda grannen att betala, vilket jag dock förutsätter att ni redan gjort och således ej nått framgång med.

Därefter kan ni via Kronofogden ansöka om ett betalningsföreläggande om denna skuld, vilket ofta kan vara tillräckligt och därmed effektivt. Om grannen då medger eller väljer att inte svara på föreläggandet får du ett utslag i din favör, vartefter du med detta utslag kan begära att Kronofogden verkställer detta och inkasserar pengarna åt dig. Om grannen däremot bestrider kan du välja att hänskjuta ärendet till tingsrätten där det får prövas.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (456)
2020-10-17 Olika typer av borgensansvar
2020-10-12 Kräva tillbaka pengar man lånat åt någon annan
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?
2020-09-13 Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?

Alla besvarade frågor (85192)