FrågaPROCESSRÄTTVittna28/02/2020

Inget tvång att vittna mot syskon

Om man är syskon och bor ihop, ena syskonen är misstänkt för narkotika samt vapeninnehav, måste hans syskon gå på förhör för att vittna mot honom om hon befann sig hemma den dagen han blev gripen med vapen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna kring vittnen återfinns i 36 kap. rättegångsbalken (RB). Sverige har vittnesplikt vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne (framgår av 36 kap. 1 § RB). Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten, där man inte är skyldig att vittna. Ett av undantagen är just syskon. Du är inte skyldig att vittna mot ett syskon (36 kap. 3 § RB).

Kort och gott behöver du därmed inte vittna i ett mot mål mot ett syskon.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Felicia FredinRådgivare