Inget krav att parkeringsvakt ska vänta innan utfärdande av p-bot

2015-07-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Parkerade på Domarbacken i Botkyrka och betalade avgift till 11.01. Kom till bilen ca 11.09 och hade en p-bot från Q-park, där det stod att att boten utfärdats mellan 11.07 och 11.08. Är det inte praxis att det ska gå 6 minuter och att p-vakten ska anmäla tiden för ankomst och tiden för boten? Jag överklagade men fick svaret att p-vakten fick utfärda boten 6 minuter efter att parkeringstiden gått ut. Har fått böter tidigare men dessa 6 minuter finns alltid angivna med exakta klockslag.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns inga regler om hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift utfärdas, så kallade p-böter. I princip behöver inte parkeringsvakten vänta med att skriva en p-bot då det inte finns någon viss tid som ett fordon får vara uppställt i strid med skyltade villkor.

Av praktiska skäl är rutinerna för parkeringsvakterna ändå att för det mesta vänta några minuter innan några p-böter skrivs. Anledningen till detta är att ett fordon naturligtvis inte är felparkerat under den tiden det tar att köpa biljett. Det är också tillåtet att stanna för lastning trots parkeringsförbud. På ett parkeringsförbud måste parkeringsvakten därför förvissa sig om att ingen lastning pågår. På avgiftsbelagda parkeringar och parkeringsförbud brukar det därför finnas rutiner att vänta mellan fem och tio minuter innan p-boten skrivs. Det är dock värt att notera att ett fordon är parkerat trots att föraren väntar i bilen.

På platser med stannandeförbud eller platser där stannande bara är tillåtet för av och påstigning väntas i regel ingen tid innan en p-bot utfärdas. Handikapplatser, övergångsställen, bussfiler och liknande platser ska alltså vara helt fredade även från korta ärenden.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll