FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/04/2018

Ingen underhållsskyldighet för sambos vuxna barn

Har min son undehållsplikt för sin sambos dotter om hon flyttar hem till dem? Hon är över 23 år och har en pappa i livet. Sambon sa att det var min son och hennes ekonomi som bestämde det. Mamman och dottern har inget jobb och dottern är vräkt ur lägenheten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrar är endast skyldiga att försörja sitt barn upp till en viss ålder

Underhållsskyldighet för barn regleras i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att föräldrarna till ett barn är ansvariga för försörjningen av detta fram till dess att barnet fyllt 18 år, eller 21 år om barnet har en pågående skolgång (grundskola eller gymnasieutbildning), enligt 7 kap 1 § FB. Därefter upphör förälderns skyldighet att försörja barnet. Då dottern till din sons sambo är 23 år gammal finns det alltså inget lagligt stöd för att underhåll fortfarande ska utgå.

Kan en sambo bli skyldig att betala underhåll

Enligt svensk rätt är det som ovan nämnt föräldrarna som betalar underhåll för sitt barn, och en sambo som inte är förälder till barnet är normalt sett inte betalningsskyldig. Det finns bara två undantag för när någon som sammanbor med en annan kan bli underhållsskyldig för dennes barn. Det är dels då de sammanboende är gifta och dels då de sammanboende har gemensamma barn, enligt 7 kap 5 § FB. Det framgår inte av din fråga att något av dessa förhållanden skulle föreligga.

Sammanfattningsvis

Din son kan inte bli skyldig att betala underhåll för sin sambos dotter. Detta eftersom att 1) sambons dotter är så pass gammal att underhåll inte längre behöver utgå enligt lag, och 2) din son endast kan bli underhållsskyldig gentemot sin sambos barn om han gifter sig eller får barn med henne.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000