Ingen risk för körkortsåterkallelse vid narkotikainnehav

Hej!

Det är så att jag blev gripen med 5,5 g innehav cannabis som jag hade i bilen. Jag hade med mig detta för eget bruk för att prova på en fest. Jag har aldrig rökt cannabis förut. Jag fick lämna blodprov och urinprov och detta kommer visa att jag inte använt detta. Kan mitt körkort återkallas endast för innehav under prövotid utan att jag kört drograttfull.

Lawline svarar

Hej!

Ett innehav på 5,5g cannabis för eget bruk är att betrakta som ringa narkotikabrott. Det viktiga i ditt fall är emellertid att du inte använt narkotikan. För att ett körkort ska återkallas krävs någonting som tyder på att föraren är olämplig att framföra fordon. Av körkortslagen 5 kap 3§ 5 punkt framgår att körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren är opålitlig i nykterhetshänseende. Denna bestämmelse kan aktualiseras om någon återkommande påträffas påverkad av alkohol eller narkotika, det krävs således inte att vederbörande påträffas påverkad i trafiken. Att endast inneha narkotika torde dock inte vara grund för något återkallande av körkort. Jag förutsätter att den prövotid du nämner är den 2-åriga prövotid som löper efter nytaget körkort. Även under denna prövotid torde någon form av trafikfarligt beteende krävas för återkallande av körkort.

Frågan om återkallelse av körkort i samband med ringa narkotikabrott har prövats i bland annat ett rättsfall från 1992 (NJA 1992 ref 1). I det rättsfallet erkände den åtalade att han brukat cannabis vid ett fåtal tillfällen, dessutom hade han ertappats med mindre innehav av cannabis vid 3-4 tillfällen samt ertappats med 250 gram cannabis i sin lägenhet några år tidigare. Trots dessa omständigheter ansågs inte förutsättningar föreligga för ett ingripande enligt körkortslagen.

Mig veterligen gäller ovanstående praxis fortfarande och eftersom du gjort dig till skyldig till betydligt mindre lagövertramp än mannen i rättsfallet kan du nog vara lugn gällande ditt körkort.

Mvh

David IngvarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”