Ingår tillbyggnader på fastighet i bodelning mellan sambor?

2016-10-07 i Bodelning
FRÅGA
Jag har varit sambo i ca 3 år. Jag flyttade in i min sambos fastighet som han ägde innan vi träffats. Under de tre år vi bott ihop har vi byggt ett garage. Jag funderar om tillbyggnader som vi gjort under vår sambo tid ingår i bodelningen trots att allt står i hans namn. Han har haft möjlighet att utveckla fastigheten pga att vi bott ihop. Mvh Ulrika
SVAR

Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är sambolagen (2003:376) (SamboL) tillämplig eftersom ni är sambor, se 1 § SamboL här . Bodelning mellan sambor fungerar för det första inte riktigt som när man är gift. Enligt 8 § SamboL här måste någon av samborna begära att samboegendomen ska fördelas mellan samborna genom bodelning. Denna begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. I ett äktenskap behövs däremot ingen begäran om bodelning eftersom denna ska ske när ett äktenskap upplöses, se 9 kap. 1 § 1 st. Äktenskapsbalken här . Om någon av er därför begär bodelning senast ett år efter det att samboförhållandet upphör så kommer bodelning att ske. Det finns inget specifikt formkrav för begäran om bodelning men det ställs förhållandevis höga krav på tydlighet.

I en bodelning mellan sambor ingår samboegendom, se 8 § SamboL här . Samboegendom är enligt 3 § SamboL här sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad en sambo har förvärvat innan samboförhållandet ses normalt inte som förvärvat för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett nära inpå samboförhållandet kan det i vissa fall anses att det skett för att användas gemensamt. Det som är avgörande för denna bedömning är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt eller inte.

Vad jag kan förstå av din fråga förefaller det som att din sambo ägde fastigheten redan innan ni träffades. På så sätt kan vi nog utgå från att fastigheten inte förvärvades för er gemensamma användning, vilket gör att fastigheten inte utgör samboegendom. När det däremot gäller tillbyggnader som ni har gjort på fastigheten, såsom garaget, blir det annorlunda. Som jag skrev ovan är samboegendom sådan egendom som förvärvats för gemensam användning. Garaget förmodar jag att ni har byggt för att kunna använda gemensamt och det leder till att garaget ses som samboegendom enligt 3 § SamboL här . Garaget ska till följd av detta ingå i en eventuell framtida bodelning som någon av er begär. Det spelar således ingen roll att allt står skrivet på din sambo, utan det som avgör är om egendom är samboegendom eller inte.

Hoppas att du fick svar på det du behövde!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2647)
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

Alla besvarade frågor (85316)