FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll16/02/2018

Ingår större kostnader, t.ex. körkort i underhåll för barnen?

Hej!

Min fråga gäller vad som ingår i ett underhåll.

Jag får underhåll för mina två barn. Det jag främst undrar över är större kostnader såsom körkort, moped, språkresor och liknande. Är tanken att jag som boendeförälder ska kunna spara undan pengar med hjälp av underhållet, eller ligger sådana saker utanför underhållet och därmed upp till bägge föräldrarna att besluta om/betala för gemensamt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring föräldrars underhållsskyldighet hittar du i 7 kapitlet föräldrabalken (FB).

Ni som föräldrar ska tillsammans ansvara för underhåll åt era barn efter vad som är skäligt med hänsyn till era barns behov och er samlade ekonomiska förmåga som föräldrar. Underhållsskyldigheten uppfylls vanligen genom att föräldrarna betalar barnets mat, boende, kläder m.m. Underhållsbidraget ska även gå till kostnader för till exempel glasögon.

Underhållet ska alltså täcka barnens grundläggande behov. Stora kostnader som körkort, moped och språkresor ligger normalt utanför underhållet. När underhållsbidraget fastställdes togs hänsyn till de kostnader som era barn har. Om du som boendeförälder anser att underhållsbidraget inte räcker till alla kostnader kan du försöka avtala med den andra föräldern om ett högre underhållsbidrag eller gå till domstol för att få ett beslut därifrån om hur högt underhållsbidraget ska vara.

För underhållsbidrag som är civilrättsligt och alltså inte styrs av någon offentlig myndighet är det ni som föräldrar som själva bestämmer hur stort det ska vara. Underhållsstödet som istället är offentligrättslig utgår från Konsumentverkets kostnadsposter när det gäller barnets grundbehov till exempel mat och kläder. Även en kostnadspost för semester finns med i beräkningen och en för mobil gällande barn som är lite äldre. Inom underhållsstödet ingår en schabloniserad kostnadspost på 300 kr per månad och barn som till exempel kan omfatta cykel och fritidsaktiviteter. Även umgängesresor, läkemedel, solresor mm kan ingå i dom 300 kronorna.

Men som sagt bestämmer ni som föräldrar själva vad som ska ingå i barnets behov inom ett underhållsbidrag. Det är alltså upp till er båda att besluta om de större kostnaderna ska fördelas gemensamt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000