Ingår privata pensionssparandet i äktenskapsförordet?

2020-04-25 i Bodelning
FRÅGA
Vi har ett äktenskapsförord som togs innan vi gifte oss, jag var tvungen då mina föräldrar sålde ett hus till mig. Motiveringen var det han eller hon tillför i boet skall tillhöra respektive. Fråga vad händer vid skilsmässa även för olika privata pensionsförsäkringar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna kring makars egendom och vad som händer vid en skilsmässa finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB. Här framkommer det att allt som är giftorättsgods ska ingå i en bodelning. Med detta menas att det som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska därmed dela likas mellan makarna. (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § samt 11 kap. 3 § ÄktB ) Egendom kan göras till enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord. (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB.) Utifrån din fråga tolkar jag det som att det i äktenskapsförordet framkommer att ingenting ska utgöra giftorättsgods utan vardera makens egendom är dennes enskilde. En sådan tolkning skulle innebära att även privata pensionsförsäkringar undantas en bodelning.

Om pensionssparandet inte omfattas av äktenskapsförordet

Skulle det däremot vara så att äktenskapsförordet inte kan tolkas som att det omfattar det privata pensionssparandet kan det likväl undantas en bodelning. Huvudregeln är dock att privata pensionssparanden ingår i en bodelning. De kan undantas ifall det skulle vara oskäligt i förhållande till vardera makens ekonomi och övriga omständigheter att det privata pensionssparandet skulle ingå. (10 kap. 3 § 3st ÄktB.)

Utifrån din fråga är det svårt att ge ett mer exakt svar på hur en eventuell bodelning skulle se ut i ditt fall, men jag hoppas att det givit en liten klarare bild. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline.

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2677)
2020-11-29 samboavtal eller hyresavtal?
2020-11-29 Vad gör jag om min f.d. sambo inte skriver under bodelningen?
2020-11-29 Klander av bodelningsbeslut
2020-11-29 Vad är det som gör att en bodelning blir juridiskt gällande?

Alla besvarade frågor (86740)