Ingår personlig egendom i bodelning?

2020-04-11 i Bodelning
FRÅGA
Jag är konstnär och vi skall separera. Jag undrar om min fru har rätt till mina målningar, som jag producerat för en utställning, nu när vi skall skiljas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning och vilken egendom som ska ingå finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Till att börja med förutsätter jag att inget äktenskapsförord finns då du inte nämner någonting kring det här, för att om äktenskapsförord finns kan det jag skriver ändras.

Allmänt om bodelning

All egendom som är giftorättsgods ska ingå i en bodelning (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Vidare står det i 7 kap 2 § ÄktB vad som menas med enskild egendom (Då du inte nämner att något är enskild egendom kommer jag inte gå in djupare kring det men för att det ska vara enskild egendom krävs att det är det genom ett villkor eller äktenskapsförord).

Personlig egendom

I ditt fall säger du att du har egna målningar vilket gör att man kommer att få ta ställning till frågan om de utgör personlig egendom (10 kap 2 § ÄktB), och därmed inte ingå i bodelningen. En make får alltså i skälig omfattningundanta egendom som är uteslutande till den ena makens personliga bruk.

Denna fråga beror på vad som anses skäligt. Vilket värde som anses skäligt beror till exempel på vilken levnadsstandard ni har. Om ni båda tar undan viss egendom som används uteslutande för personligt bruk kan det göra att egendom till ett högre värde kan accepteras att undantas. Om däremot egendomen har ett betydande värde, men som i förhållande till er ekonomiska standard inte anses vara oskäligt kan det vara ok.

Frågan kan sägas vara om det är rimligt att undanta egendomen utan stor orättvisa vid bodelningen. Är dina målningar värda mycket kommer de troligtvis inte kunna undantas genom regeln i 10 kap 2 § ÄktB, om din make missgynnas av att egendomen undantas kommer den att ingå i bodelningen även om den uteslutande är till för personligt bruk.

I och med att jag inte vet varken värdet på målningarna eller hur er situation ser ut i övrigt har jag inget konkret svar, utan det beror på.

Om du har några fler frågor rekommenderar jag er att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2772)
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?
2021-03-31 Bodelning - ingår bilar och pengar?

Alla besvarade frågor (91059)