Ingår pensionsförsäkringar och företag i en bodelning? Hur påverkas bodelningen av ett äktenskapsförord?

2019-05-30 i Bodelning
FRÅGA
Hur kan man undersöka att det är enskild egendom? Min dotter håller på att skilja sig dom har inget äktenskapsförord. Men hennes före detta påstår det är hans åkeri är enskild egendom att han skrev det innan dom gifte sej. Vad gäller? Han har även två pensionsförsäkringar vad gäller där? Vad gäller för vinster i åkeriet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gör ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är något som reglerar egendomsordningen i ett äktenskap och får betydelse vid en bodelning. Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods och ska delas lika vid en skilsmässa (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Genom ett äktenskapsförord kan man göra giftorättsgods till enskild egendom (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Det som ett äktenskapsförord gör är alltså att det påverkar vad som ska ingå i en bodelning eller inte. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken).

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det måste registreras hos Skatteverket, och börjar gälla vid äktenskapets ingående eller från den dag man lämnar in äktenskapsförordet till Skatteverket. Detta framgår av 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

Ska åkeriet ingå i en bodelning?

Giftorättsgods ska alltid delas lika. Det innebär att värdet eller vinsterna av åkeriet ska ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom.

Ska pensionsförsäkringar ingå i bodelningen?

När det kommer till pensionsförsäkringar så beror svaret på.

Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten (10 kap. 3 § ÄktB) Varken tjänstepension eller allmän pension ska, som huvudregel, tas med i bodelningen eftersom de är oöverlåtbara. Dock kan rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, trots att den har ett överlåtelseförbud (dvs. att man inte får lov att överlåta egendomen (jfr NJA 1960 s. 411). Rent inkomstskattemässigt gäller att om arbetsgivaren äger försäkringen som arbetstagaren får, så anses försäkringen i princip oöverlåtbar och ska inte ingå i en bodelning (58 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen).

Privata pensionsförsäkringar ska däremot som utgångspunkt ingå i bodelningen, såvida det inte finns omständigheter som medför att det skulle vara oskäligt att de ingår (10 kap. 3 § äktenskapsbalken). Svaret på din fråga är alltså beroende av pensionsförsäkringens utformning.

Ta reda på om det finns ett äktenskapsförord

Ni kan enkelt ta reda på om det finns ett äktenskapsförord eller inte. Ett registrerat äktenskapsförord är en offentlig handling och kan begäras ut av envar.

Ta kontakt med Skatteverket via denna länk för att beställa uppgifterna ur äktenskapsregistret.

Sammanfattningsvis

Är det så att de båda inte har undertecknat något äktenskapsförord så spelar det ingen roll att maken hävdar att han hade skrivit något sådant innan äktenskapets inledande eftersom det då inte är giltigt. Är det så att de inte gemensamt har upprättat ett äktenskapsförord så ska allting som sagt delas lika vid en skilsmässa. Angående pensionsförsäkringarna så får ni kolla upp vad det är för typ av försäkring.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2518)
2020-05-27 Kan bodelning rivas upp i efterhand?
2020-05-25 Ska efterarv tas ut innan bodelning och vad gäller angående bodelning vid korta äktenskap?
2020-05-23 När måste sambos begära bodelning?
2020-05-22 Kan eget lån från samägd bostadsrätt dras av från tillgångar vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80315)