FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt28/07/2019

Ingår mina barn i försörjningskravet vid anhöriginvandring?

Jag vill att min flickvän flyttar till mig i Sverige. Jag vet att försörjningskravet är att jag kan betala för mig och henne plus min son som bor hemma. Men ska jag betala för min dotter med ifall hon bor på en annan adress?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förälder har en underhållsskyldighet för sina barn. Det upphör när barnet fyller arton år. Skulle barnet gå i skolan efter den tidpunkten fortsätter föräldrarna att vara underhållsskyldiga. Grundskola, gymnasieskola och annan liknande grundutbildning räknas som skola. När barnet fyllt tjugoett upphör underhållsskyldigheten dock, även om barnet går kvar i skolan (7 kap. 1 § föräldrabalken).

Detta gäller oavsett var barnet bor. Bor barnet hemma brukar underhållsskyldigheten oftast uppfyllas av sig själv. Bor barnet dock annanstans kan det behövas uppfyllas genom att lämna ett ekonomiskt bidrag. Bidraget i sin tur beror på förälderns förmåga och barnets behov.

Svaret på din fråga blir därför att det beror på din dotters ålder och eventuellt hennes skolgång. Dvs. om du är underhållsskyldig eller inte. För är du underhållsskyldig behöver du även kunna ha pengar att uppfylla den skyldigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?