FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/07/2018

Ingår min bostadsrätt i bodelningen?

Jag är gift sedan några år tillbaka. Har ensam köpt en bostadrätt flera år tidgare innan jag träffade min nuvarande fru, jag undrar hur den delas vid eventuell skilsmässa ( vi har inget äktenskapsförord). Kommer min fru att ha rätt till halva värdet av bostadrätten?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till lawline med din fråga!

Om du och din fru vill skilja er ska en bodelning göras mellan er, äktenskapsbalken 9:1. Eftersom ni inte skrivit några äktenskapsförord verkar det som att all egendom är giftorättsgods, och inget är enskild egendom. Vid bodelningen lägger ni då samman era respektive tillgångar, efter att eventuella skulder dragits bort, och sedan delar ni lika på tillgångarna, äktenskapsbalken 11:3. Vid bodelning har alltså din fru rätt till halva värdet (eller halva värdet efter att lån dragits bort) på bostadsrätten, även om du köpte den innan ni träffades.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare