Ingår Lag om distansavtal i begreppet Köprätt?

2018-09-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Ingår Lag om distansavtal i begreppet Köprätt?
SVAR

Ordet köprätt syftar generellt på avtal som ingås mellan konsumenter/privatpersoner och juridiska personer/företag i olika konstellationer. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, köplag (1990:931) och konsumentköplagen (1990:932) ingår alla i begreppet köprätt som i sig ingår i det samlade begreppet civilrätt. Skillnaderna mellan dessa lagar är att de är tillämpliga beroende på vilka det är som köper och säljer. Exempelvis är distansavtalslagen tillämplig när det är en konsument (fysisk person) som köper utav en näringsidkare medans köplagen är tillämplig om köpare och säljare är jämlika parter dvs. näringsidkare som ingår avtal med en annan näringsidkare eller en privatperson som ingår avtal med en annan privatperson.

Distansavtalslagen ingår således inom begreppet köprätt.

Claudia Perra-Morin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (682)
2018-11-07 Köp av bil från privatperson som var behäftad med skuld/återtagandeförbehåll
2018-11-01 Fel i vara - säljaren vill inte ta tillbaka varan
2018-10-31 När är en säljare i dröjsmål och vilka rättigheter har en köpare då?
2018-10-31 När anses en vara som avlämnad?

Alla besvarade frågor (62027)