Ingår Lag om distansavtal i begreppet Köprätt?

2018-09-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Ingår Lag om distansavtal i begreppet Köprätt?
SVAR

Ordet köprätt syftar generellt på avtal som ingås mellan konsumenter/privatpersoner och juridiska personer/företag i olika konstellationer. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, köplag (1990:931) och konsumentköplagen (1990:932) ingår alla i begreppet köprätt som i sig ingår i det samlade begreppet civilrätt. Skillnaderna mellan dessa lagar är att de är tillämpliga beroende på vilka det är som köper och säljer. Exempelvis är distansavtalslagen tillämplig när det är en konsument (fysisk person) som köper utav en näringsidkare medans köplagen är tillämplig om köpare och säljare är jämlika parter dvs. näringsidkare som ingår avtal med en annan näringsidkare eller en privatperson som ingår avtal med en annan privatperson.

Distansavtalslagen ingår således inom begreppet köprätt.

Claudia Perra-Morin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (694)
2019-01-22 Fri prissättning
2019-01-18 Dubbelbestraffning på grund av höjd försäkringspremie?
2019-01-12 Vad kan jag göra när jag inte får ett kvitto?
2019-01-12 Hur gör jag om en operatör tecknat ett företagsabonnemang mot min vilja?

Alla besvarade frågor (64620)