Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

2020-12-21 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Jag betalar fullt underhållsstöd för min dotter. Är jag då skyldiga att hjälpa till och betala för dotterns glasögon? Hon bor hos mamman på heltid och träffar mej nästan aldrig. Mvh en orolig pappa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Underhållsskyldigheten regleras i 7 kapitlet föräldrabalken.

Föräldrarna ansvarar för underhåll enligt vad som är skäligt till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållsstödet bland annat anges i 7 kap 2 § föräldrabalken.

Barnets behov fastställs genom en individuell prövning. Kostnader som inte ingår i underhållsbidraget ska delas lika mellan föräldrarna.

Glasögon ingår vanligtvis inte i den objektiva bedömningen av underhållsstödets storlek. Om din dotter inte hade synproblem när beloppet för stödet fastställdes, tog man inte hänsyn till det och beloppet blev lägre.

Sammanfattning

Om synproblemen är nytillkomna har de troligtvis inte prövats vid bedömningen av hur stort underhållsstödet ska vara. Utgångspunkten blir därför att du och mamman får dela på kostnaden för detta, eller vända er till domstol för att få ett nytt belopp fastställt.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?