Ingår "jobbaktier" och arv i giftorättsgodset, och kan de i så fall skyddas från bodelning?

2015-02-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Min Pappa dog för ett litet tag sedan och han var omgift.De hade inga gemensamma barn.Hon har tre barn från tidigare äktenskap och min Pappa har mig och min syster som då är särkullbarn i det här fallet.Det finns inget testamente,äktenskapsförord eller något annatjuridiskt bindande papper.De bodde i en helt vanlig hyreslägenhet.För enkelhetens skull så säger vi att de har tillgångar för 800000 kr.Finns inga skulder eller lån på något.I de 800000 kr så har makan aktier från ett gammalt jobb ,låt oss säga för 200000 kr och ett mindre arv från hennes föräldrar för 100000 kr.Ska de också räknas in i gemensamma tillgångarna eftersom det inte finns äktenskapsförord ?Aktierna och arvet är ju ändå inte min Pappas pengar.Kan hon "glömma" att ta upp aktierna i bouppteckningen ?Går myndigheterna in och kollar allt innehav av aktier,obligationer m.m ? Annars kan man ju undanhålla stora summor genom att inget säga !Hur mycket ärver vi för våran del (Jag och min syster) ?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vad gäller din första fråga, skall i princip både aktierna och arvet ingå i bodelningen. Enligt 7 kap. 1-2 § Äktenskapsbalken (här) är allting giftorättsgods så länge det inte finns ett äktenskapsförord som säger att egendomen är enskild, eller egendomen har ärvts eller fåtts genom gåva med det förbehållet att den skall vara enskild. Utifrån din information verkar alltså även aktierna och arvet vara giftorättsgods, och de skall därmed räknas in.

Att "glömma" ta upp något i bouppteckningen när det skall stå med, kan i princip vara brottsligt. Mest näraliggande är osant intygande, 15 kap. 1 § Brottsbalken (här). Åtminstone om de som annars skall ärva inte är med på det, kan det också röra sig om till exempel olovligt förfogande (10 kap. 4 § Brottsbalken). Kort sagt är det naturligtvis möjligt att komma undan med en falsk bouppteckning, men det är inte att rekommendera. Om inte annat kan ju någon arvinge eller annan anmäla den som har förrättat bouppteckningen.

Om det är så att ni verkligen inte vill att aktierna och arvet skall ingå i det arv ni får efter er pappa, går det dock att ordna det på annat sätt. Innan arv ens blir aktuellt, skall ju en bodelning göras (se 9-10 kap. Äktenskapsbalken). Bouppteckningen ligger till grund för bodelningen, men det står också i normalfallet två makar som bodelar fritt att komma överens om en annan fördelning än "50/50". Det blir alla din pappas arvingar - vilket om jag förstår dig rätt bara är du och din syster - som får komma överens med makan om hur fördelningen skall se ut.

Om 800000 kr skulle fördelas enligt lag och allt var giftorättsgods, skulle i normalfallet vid bodelningen varje make få egendom till ett värde av 400000 kr. Som särkullbarn skulle du och din syster genast kunna kräva ut ert arv, och det skulle vara på just 200000 kr var eftersom ingen annan arvinge och inget testamente finns.

Kort sagt:
Aktierna och arvet skall stå med på bouppteckningen och i princip ingå i bodelningen och sedan arvskiftet. Vid bodelningen kan dock du och din syster komma överens med er pappas maka om en annan fördelning än "hälften var" om ni skulle vilja. Det som sedan hamnar på er pappas del, ärver ni hälften var av.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2586)
2020-08-10 Måste man köpa ut sin partner från en bostadsrätt man själv bekostat vid en skilsmässa?
2020-08-10 Enskild egendom, samägande och bodelning
2020-08-09 Skall vid bodelning värden för hobbyverksamhet undantas bodelning?
2020-08-09 Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?

Alla besvarade frågor (82708)