Ingår invaliditetsersättning vid en bodelning?

2020-04-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej Hjälper en väninna som håller på att skilja sig. Jag undrar om hennes man rätt till hälften av hennes invaliditetsersättning vid bodelning.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagrum:

Äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), och det är där vi hittar de relevanta reglerna.

Vad som ska ingå i en bodelning:

Huvudregeln i ÄktB 10 kap. 1 § stadgar att allt giftorättsgods ska ingå. All egendom som inte är enskild egendom är därmed giftorättsgods, detta enligt ÄktB 7 kap. 1 §.

Undantag från huvudregeln:

Ersättning för medicinsk invaliditet är en försäkringsersättning som utgår på grund av en personskada. Enligt ÄktB 10 kap. 2 a § får varje make undanta egendom från bodelningen som maken har fått i ersättning för personskada, samt avkastning av egendomen. Bestämmelsen rör ersättning för exempelvis sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk och lyte eller annat stadigvarande men enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 §, trafikskadelagen eller brottsskadelagen.

Sammanfattning:

Din väninnas invaliditetsersättning ingår därmed inte i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84434)