FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/06/2018

Ingår hus i bodelningen om bara en make/maka står som ägare?

Ett par är gifta och har gemensamma barn. Det finns även ett särkullebarn med i bilden. Den ena parten (som ej har särkullebarn) står som ensam ägare av ett hus men båda parterna står 50/50 på bolånet för huset.

Om då parten, som ej står som ägare på huset och som är den som har ett särkullebarn, avlider o dess särkullebarn träder in o ska ärva (ej intressant i just denna fråga om det är arvslott eller laglott o hela den biten)..

Frågan är: ingår bostaden i bodelningen/arvet till särkullebarnet eftersom parterna står 50/50 på bolånet eller ingår bostaden ej då den kvarlevande parten står som 100% (1/1) ägare av huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar att din fråga är om bostaden ska ingå i bodelningen samt i arvet till särkullbarnet (och de övriga gemensamma barnen) även fast den avlidne inte äger huset. Frågan reglers därför i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

I bodelningen ska egendom som är giftorättsgods att ingå. Giftorättsgods är egendom som inte är din eller din partners enskilda egendom. Enskild egendom är egendom som du eller din partner har gjort till enskild genom äktenskapsförord, egendom som du eller din partner har fått med förbehåll om att egendomen ska vara enskild via gåva eller genom testamente, eller egendom som trätt i stället för tidigare enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Om huset inte är enskild egendom, utan huset är giftorättsgods, ska huset ingå i bodelning. Detta är oberoende av vem som äger huset eller står på lagfarten. Det innebär att du och din partner kommer att få halva värdet av huset var i bodelningen (efter avräkning av skulder) (11 kap. 1, 2 och 3 § ÄktB). Halva värdet av huset kommer alltså ingå i kvarlåtenskapen av den avlidna partnern som inte äger huset. Det är sedan kvarlåtenskapen (arvet från den avlidna) som ska fördelas på arvingarna.

Den del av arvet som det gemensamma barnet/barnen ska få kommer att tillfalla den efterlevande parten, eftersom maka/make till den avlidne ärver med fri förfoganderätt framför de gemensamma barnen. Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). I den delen av arvet som särkullbarnet får kommer då en del av värdet av huset att ingå.

Huset kommer dock troligtvis att tillfalla den efterlevande parten i lottläggningen i fördelningen av boet, men den efterlevande parten kommer troligtvis vara tvungen att lösa ut särkullbarnets värde i huset för att barnet ska få sin del av arvet. Denna kompensation kan även ska redan vid uppdelningen av boet vid bodelningen och innan fördelning av arvet (11 kap. 7 och 8 § ÄktB).

Så för att besvara din fråga: ja huset kommer att ingå i bodelningen om huset är giftorättsgods, det spelar då ingen roll vem som äger huset så länge som huset är giftorättsgods. En del av husets värde kommer då ingå i kvarlåtenskapen och i den delen som särkullbarnet har rätt att ärva. Om huset skulle vara enskild egendom så ska huset inte ingå i bodelningen utan bara tillfalla personen som äger det (10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1 och 3 § ÄktB)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”