Ingår glasögon i underhållsbidraget?

2018-09-24 i Underhåll
FRÅGA
Hej! jag betalar underhåll till mina barn har hon rätt att kräva pengar till barnens glasögon?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar att till en början redogöra kort vad som gäller underhållsbidrag, därefter besvaras frågan om huruvida glasögon ingår eller kan ingå i underhållsbidraget.

Allmänt om underhållsbidrag:

Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap. Föräldrabalken. I enlighet med 7 kap 1 § Föräldrabalken framgår det att föräldrarna ska ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till den andra föräldern. På så sätt uppfyller föräldern sin underhållsskyldighet enligt 7 kap 2 § Föräldrabalken.

Underhållsbidragets storlek kan fastställas genom dom eller avtal. Storleken utgår från barnets behov som kan beräknas dels med hjälp av Konsumentverkets beräkning av referensvärden, dels genom schablonbelopp som domstolarna ofta använder. Kostnader som inte ingår i underhållsbidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Underhållsbidragets storlek kan behöva ändras utefter barnets behov som också kan förändras. I sådana fall kan föräldrarna avtala om ett högre eller lägre bidrag.

Gällande glasögonen;

Frågan i detta fall är om glasögon ska anses ingå i underhållsbidraget eller inte. Glasögon ingår, enligt schablonbeloppen, vanligtvis inte i underhållsskyldigheten. Detta kan dock variera beroende på barnets behov. För tillfälligt är det därför lämpligast att den kostnaden delas lika mellan er. Dock kan det vara möjligt att aktualisera en höjning av underhållsbidragets storlek utefter de nya behoven barnet har. I fall där föräldrarna inte kommer överens, kan de vända sig till domstolen för att få ett beslut om bidragets storlek.

Vänligen,
Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (898)
2020-02-24 Hur ska barnbidraget delas vid separerat boende?
2020-02-24 Hur länge är jag underhållsskyldig?
2020-02-20 Kan jag begära återbetalning om jag betalar för mycket underhållsbidrag?
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?

Alla besvarade frågor (77520)