FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll24/09/2018

Ingår glasögon i underhållsbidraget?

Hej! jag betalar underhåll till mina barn har hon rätt att kräva pengar till barnens glasögon?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar att till en början redogöra kort vad som gäller underhållsbidrag, därefter besvaras frågan om huruvida glasögon ingår eller kan ingå i underhållsbidraget.

Allmänt om underhållsbidrag:

Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap. Föräldrabalken. I enlighet med 7 kap 1 § Föräldrabalken framgår det att föräldrarna ska ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till den andra föräldern. På så sätt uppfyller föräldern sin underhållsskyldighet enligt 7 kap 2 § Föräldrabalken.

Underhållsbidragets storlek kan fastställas genom dom eller avtal. Storleken utgår från barnets behov som kan beräknas dels med hjälp av Konsumentverkets beräkning av referensvärden, dels genom schablonbelopp som domstolarna ofta använder. Kostnader som inte ingår i underhållsbidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Underhållsbidragets storlek kan behöva ändras utefter barnets behov som också kan förändras. I sådana fall kan föräldrarna avtala om ett högre eller lägre bidrag.

Gällande glasögonen;

Frågan i detta fall är om glasögon ska anses ingå i underhållsbidraget eller inte. Glasögon ingår, enligt schablonbeloppen, vanligtvis inte i underhållsskyldigheten. Detta kan dock variera beroende på barnets behov. För tillfälligt är det därför lämpligast att den kostnaden delas lika mellan er. Dock kan det vara möjligt att aktualisera en höjning av underhållsbidragets storlek utefter de nya behoven barnet har. I fall där föräldrarna inte kommer överens, kan de vända sig till domstolen för att få ett beslut om bidragets storlek.

Vänligen,
Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”