FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/09/2018

Ingår fritidshus i bodelning?

Hej

Det är så att jag och min fru ska skiljas och jag köpte en tomt ihop med min far medans jag var gift. Och på dem tomten har vi byggt ett fritidshus som inte är belånat utan endast byggt med privatlån. Vi har heller inte bott i den bostaden jag och min fru, utan bodde i hyresrätt. Så min fråga är om hon har rätt att dela på fritidshuset? Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en bodelning ingår båda makarnas giftorättsgods, se 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Det avgörande för om fritidshuset ska delas mellan dig och din fru är därmed om fritidshuset anses vara giftorättsgods eller enskild egendom. Det spelar således ingen roll vem som äger egendomen, om ni har varit bosatta i fritidshuset eller inte. Detta hade dock blivit avgörande om ni varit sambos som skulle separera.

Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. För att egendom ska betraktas som enskild egendom måste den göras enskild genom något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Har detta inte gjorts kommer egendomen att vara giftorättsgods oavsett om en av makarna har köpt hela egendom och även om egendomen är införskaffad innan äktenskapet inleds.

Egendom kan exempelvis vara enskild genom ett äktenskapsförord eller förordnande i testamente, gåva eller arv.

Som jag tolkar din fråga har detta inte gjorts vilket får som konsekvens att din del av fritidshuset betraktas som giftorättsgods.

Från bodelningen får dock undantas föremål som den ena maken har uteslutande till sitt personliga bruk, se 10 kap. 2 § ÄktB. Detta gäller dock endast i "skälig omfattning" exempelvis har dyrbar kamerautrustning som den ena maken endast använder i vissa fall inte tillåtits att bli undantaget från bodelningen. Det bör därför i min mening bli svårt att undanta en fritidsfastighet från en bodelning med stöd av denna paragraf.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000