FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/09/2018

Ingår ens egna firma i en bodelning vid äktenskapsskillnad?

Hej !

Jag har en enskild byggfirma som jag startade upp under mitt äktenskap. Vad jag förstår så skall min firma ingå i bodelningen också !? Och om det nu skulle vara så att den skall med i bodelningen, ska man då avräkna min firma med inventarier, leasing bil osv. från brytdagen eller väntar man på själva bokslutet ?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar dina frågor förutsätter jag att ni inte har något äktenskapsförord skrivet. Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken.

Ingår firman i bodelningen?
Korta svaret på frågan är ja, firman ingår i bodelningen.

Alla era egendomar (hus, möbler, bankkonton, aktier, bilar, firmor m.m.) är giftorättsgods i den mån de inte är enskild egendom (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Allt som är giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är egendom som gjorts enskild till följd av äktenskapsförord eller egendom som givits till dig genom gåva/testamente/arv med villkor att den ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken).

Har inte firman gjorts till enskild egendom på något vis så är den giftorättsgods och ska därför ingå i bodelningen.

Ska man avräkna din firma med inventarier osv. från brytdagen eller väntar man på själva bokslutet?
Brytdagen vid äktenskapsskillnad är den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (både tillgångar och skulder) såg ut på brytdagen. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Detta innebär att de tillgångar och skulder som uppkommer efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad får ni själva behålla utan att detta påverkar bodelningen. Du behöver alltså inte vänta på bokslutet utan det är brytdagen som är avgörande.

Det är viktigt att understryka att efter brytdagen åläggs du (och din maka) en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten sträcker dig till tidpunkten då bodelning förrättas (9 kap. 3 § äktenskapsbalken). Makarna har en skyldighet att bland annat upplysa den andra maken om egendomen och dess förvaltning samt om någon försäljning, förbättring eller annat skett av föremålen. Redovisningsskyldigheten omfattar inte bara giftorättsgodset, utan även makarnas enskilda egendom.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000