Ingår en makes pensionssparande vid skilsmässa?

2020-04-30 i Bodelning
FRÅGA
Kan jag har rätt till del av makes pension vid bodelning?Gifta sedan 20 år, 2 barn. Han har jobbat med hög lön hela tiden, jag har varit hemma med barn sedan 2000 och därefter haft sjukersättning sedan 2015. Inget sparat till mig. Hus ägs hälften var. Kan jag ha rätt till del av hans pension vid bodelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan ha rätt till en del av din mans pensionsförsäkringar vid en bodelning. Reglerna om bodelning på grund av skilsmässa finns i äktenskapsbaken (här). I mitt svar har jag utgått från att det inte finns något äktenskapsförord.

Ska pensionsförsäkringar ingå i en bodelning?

Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen, om det strider mot vad som gäller för rättigheten, se 10 kap 3 § första stycket (här). Huvudregeln är att varken tjänstepension eller allmän pension tas med i bodelningen eftersom dessa inte är överlåtbara. Enligt praxis från Högsta domstolen kan dock rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, även om den har ett överlåtelseförbud.

När man avgör om en pensionsförsäkring ska ingå bodelningen, tittar man på hur försäkringsavtalet är utformat. När det gäller privat pensionsförsäkring ska denna ingå i bodelningen och delas då lika mellan makarna, se 7 kap 1 § (här). Om din man har tjänstepension som han äger, och arbetsgivaren endast betalar för premierna, bör denna tjänstepension likställas med privat pensionsförsäkring och på så vis ingå i bodelningen.

Sammanfattning

Avgörande för om din mans pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen, är hur pensionsförsäkringsavtalen är utformade. Utgångspunkten är dock att tjänstepension inte ingår i en bodelning. Jag rekommenderar att du rådgör med en jurist som kan företräda dina intressen i den kommande bodelningen Du är varmt välkommen att vända dig till Lawlines juristbyrå och du kan boka tid med oss här.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2772)
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?
2021-03-31 Bodelning - ingår bilar och pengar?

Alla besvarade frågor (91059)