Ingår domännamn, som ägs privat, i ett aktiebolags konkurs?

Om man har registrerat domäner personligen före en konkurs i ett aktiebolag. Vad är det som gäller vid en konkurs och vilken lagparagraf kan man hänvisa till, respektive som gäller vid konkursen. Ingår i huvud taget domänerna i konkursboet när de har registrerats innan aktiebolaget bildades och detta privat, även ägdes privat.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domännamn är ett ganska knepigt juridiskt område eftersom ingen lagstiftning finns som specifikt reglerar domännamn. Branschen är i huvudsak självreglerad; det finns t.ex. särskilda tvistlösningsförfaranden inom .SE för att pröva vem som har rätt till ett företags domännamn när någon annan har registrerat detsamma.

Generella regler vid konkurs

För att besvara din fråga behöver jag klargöra de generella reglerna beträffande konkurser som finns i den svenska lagstiftningen. Huvudregeln är att all egendom som tillhör konkursgäldenären (aktiebolaget i din fråga) när konkursbeslutet meddelades och kan utmätas ska ingå i konkursen (3 kap. 3 § konkurslagen). Egendom är utmätningsbar om den uppfyller vissa krav, t.ex. att den är överlåtbar (5 kap. 5 § utsökningsbalken) och har ett värde som är så pass högt att försäljning är försvarlig (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Vissa domännamn är värda miljontals kronor, så ett domännamn kan givetvis uppfylla dessa krav.

Framstår konkursgäldenären som ägare?

Om aktiebolaget i din fråga har haft någon form av tillgång till domännamnet, t.ex. genom att domännamnet har pekats mot en server som företaget äger eller hyr, kan det åtminstone framstå som att företaget äger domännamnet. Då finns det en presumtion att konkursgäldenären äger egendomen. I det här fallet kan dock presumtionen brytas genom att privatpersonens äganderätt till domännamnet bevisas, t.ex. genom att kontakta registraren som domänen har registrerats hos för att få tag på ägaruppgifter. Domännamnet kan ju som du nämner registreras på en privatperson.

Kan domännamnet ha registrerats med syfte att tillhöra företaget?

Om domännamnet består av företagsnamnet (t.ex. företagsnamn.se) kan det dock enligt min mening diskuteras om domännamnet har registrerats med syfte att tillhöra företaget, och att det därefter har överlåtits till företaget utan att företaget behövde betala någonting. I det här fallet skulle domännamnet enligt min mening ingå i konkursen.

Existerade inte företaget när domännamnet registrerades talar dock detta emot att domännamnet registrerades med detta syfte. I så fall kan man eventuellt säga att företaget har fått "låna" domännamnet, men att den privatperson som registrerade domännamnet fortfarande är domännamnets ägare. I det här fallet skulle domännamnet enligt min mening inte ingå i konkursen.

Mig veterligen har denna fråga inte prövats av Högsta domstolen och det är därför fortfarande oklart vad som ska gälla. Jag hoppas att du ändå har fått en något klarare bild av vad som gäller.

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo