FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/10/2019

Ingår det i den personliga assistansen att varje gång göra matinköp för familjens räkning?

Hej,

Jag har en fråga. Jobbar som personlig assistent åt en kvinna som sitter i rullstol, varje dag är vi ute 2-3 timmar för att handla mat. Vi åker runt till flera olika matbutiker per dag och ibland får jag springa upp för trapporna och lämna kassar med mat till hennes man för att sedan gå iväg igen. Maten är alltså till för henne och hennes familj. Jag känner mig utnyttjad i detta då jag varje dag i 2-3 timmar måste kånka runt på en rullstol och lämna kassar till hennes man för att de ska få mat på bordet varje dag. Är detta okej inom personlig assistans?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad omfattas av personlig assistans?
Syftet med personlig assistans är att hjälpa den funktionsnedsatta med grundläggande behov samt personliga behov. Grundläggande behov utgörs av andning, personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation samt behov som härrör från psykiska funktionshinder (9 a § LSS). Utöver detta har dock den funktionsnedsatta även rätt till hjälp för andra personliga behov (9 a § andra stycker LSS). Sammanfattningsvis innebär detta att hjälpinsatserna ska avse vardagliga behov för att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Den personliga assistansen ska vara "personligt utformad" (9 a § LSS). Det innebär att den funktionsnedsatta ska ha inflytande över hur assistansen ska utföras, när den ska ges och vem som ska ge den och personen ska därmed garanteras inflytande över sin livssituation. Insatserna ska utöver detta vara individuellt anpassade.

Inköp är inte något som ingår i den personliga assistansen, om inte detta görs tillsammans med den funktionsnedsatte som ett led i det personliga stödet. Om den funktionsnedsatte således är med vid inköpen, omfattas de av den personliga assistansen.

Syftet med personlig assistans är inte att uppfylla andras behov. Ett undantag är dock omvårdnad av barn, där den personliga assistansen i viss mån även kan omfatta att hjälpa den funktionsnedsatta att praktiskt kunna ta hand som sitt barn.

Vidare är en förutsättning för personlig assistans att behovet inte kan tillgodoses av annan. Det innebär att en förälder eller make till den funktionsnedsatte kan förväntas att i viss mån ta hand om den funktionsnedsattes behov, även om hela ansvaret förstås inte kan läggas på deras axlar. Deras ansvar kan däremot reducera den personliga assistansens uppgifter.

Vad gäller i ditt fall?
Att göra matinköp är något är att räkna som ett vardagligt behov, och något som ingår i den personliga assistansen om den funktionsnedsatte är med. Även om maten är till för den resterande familjen också, så hör det till det normala att man handlar för hela familjens räkning när man väl ska göra matinköp. I det här fallet verkar det dock som att matinköpen sker systematiskt och i en orimligt stor omfattning, och till den grad att övriga familjemedlemmar, trots att de har möjlighet till det, inte behöver göra matinköp på egen hand alls. Det verkar således som att den personliga assistansen används för att dels uppfylla andras behov, och dels gäller uppgifter som iallafall i större utsträckning skulle kunna tillgodoses av andra. Min bedömning är således att matinköp i den omfattning du beskriver inte ligger inom syftet med personlig assistans.

Samtidigt är det dock inte självklart var gränsen för personlig assistans ska dras. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund och förklara situationen, och be dem förhandla med din arbetsgivare om frågan.

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?