Ingår den avlidnes individuella pensionssparande i dödsboet?

FRÅGA
En fortsättningsfråga på ang ips och efterlevande. Den avlidnes individuella pensionssparande, ska det in i dödsboet o delas på de som har arvsrätt eller tillfaller den till make/makan(efterlevande)?Mvh
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Personen som har ett IPS-konto har möjlighet att utse en eller flera förmånstagare. Förmånstagaren är den som ärver IPS-sparandet när ägaren till IPS-kontot avlidit. Om det är så att någon förmånstagare inte har utsetts, ingår sparandet i den avlidnes dödsbo.

Oftast finns det ett generellt förmånstagarförordnande villkorat när ett IPS tecknas. Villkoret gäller då tills ägaren av IPS-kontot ändrar den.

Det generella förmånstagarförordnandet är:

I första hand till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn eller i tredje hand dödsboet.

Pensionsutbetalningarna till en förmånstagare börjar omedelbart efter dödsfallsutredningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att vända dig till oss om det skulle komma ytterligare funderingar.

Önskar dig en god jul!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1033)
2021-01-25 Vad gör vi med lånet nu när vår mor gått bort?
2021-01-23 Blir jag skyldig att betala min mammas bostadslån om hon avlider?
2021-01-21 Är arvinge skyldig att ta över huslån vid arvsskifte?
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?

Alla besvarade frågor (88447)