Ingår bil och husvagn i sambobodelning?

2016-08-19 i Bodelning
FRÅGA
Om man som sambos ska gå skilda vägar. Vem tillfaller tex bil och husvagn om man skaffat dessa när man bodde tillsammans? Säg att båda lånen står på mig och betalas från mitt konto varje månad. Är det så att den andra parten har rätt att få del av värdet för bilen och husvagnen trots att de står skrivna på mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboegendom och bodelning regleras i Sambolagen (SambL). Samboegendom är den egendom som kan komma att ingå i bodelning mellan sambors. Samboegendom avser sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SambL). När man pratar om bohag så menas därmed egendom som inryms i boendet. Till det gemensamma bohaget räknas inte heller föremål som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § SambL).

Det spelar därmed ingen roll om bil och husvagn införskaffats för gemensamt bruk, då de inte ingår som gemensamt bohag. Det är därmed den som äger bilen och husvagnen som har rätt till dessa efter separation och de kommer inte ingå i bodelningen.

Det skulle dock kunna röra sig om dold samäganderätt, om:
1. bilen/husvagnen införskaffats för gemensamt bruk,
2. den sambo som inte utåt står som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet, och
3. båda parterna ska ha avsett att ägandet skulle vara gemensamt.

När man bedömer dold samäganderätt så tittar man på omständigheterna som förelåg vid förvärvet av egendomen. I praxis har dock främst dold samäganderätt avsett fast egendom eller bostadsrätt, rättsläget är oklart vad avser bil/husvagn.

Men för att kort besvara din fråga så gäller att enligt sambolagen så ska inte bil/husvagn ingå i bodelningen då sambobodelning endast avser bostad och bohag.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?