Ingår avsättningar till periodiseringsfond för enskild firma i en bodelning?

2019-07-02 i Bodelning
FRÅGA
Är avsättningar till periodiseringsfond i en enskild firma en tillgång i bodelningsberäkningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) är tillämplig lag, ifall frågan gäller en bodelningsberäkning mellan makar. Gäller bodelningsberäkningen sambor är sambolagen (2003:376) (SamboL) aktuell.

Bodelning mellan makar:

Vid en bodelningsberäkning är det viktigt att klassificera vad som är enskild egendom och vad som utgör giftorättsgods, eftersom det som ska ingå i en bodelning mellan makar är giftorättsgods. Detta framgår av ÄktB 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Utgångspunkten är att den enskilda firman utgör giftorättsgods och ingår i en bodelning, så länge den inte klassificerats som enskild egendom. Periodiseringsfonder, firmans tillgångar, skulder m.m. omfattas alltså av bodelningen och den andra maken har därför rätt till den enskilda firmans halva nettovärde.

Svaret på vad som anses vara enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 2 §. Enskild egendom är bl.a. egendom som klassificerats som enskild till följd av ett upprättat äktenskapsförord, eller att den ena maken fått egendomen i gåva, arv eller testamente med ett förbehåll om att den är enskild.

Bodelning mellan sambor:

Vid en bodelning mellan sambor är det samboegendom som omfattas av en bodelning, vilket är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, ifall det förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Gemensamt bohag är enligt 6 § SamboL sådant som inte bara den ena sambon använt för sitt eget bruk. Utifrån dessa lagrum ska en enskild firma och dess tillgångar och skulder inte ingå i en sambodelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå092 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-02 12:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2301)
2019-09-23 Hur begär man bodelning i samborelationer
2019-09-22 Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente
2019-09-22 Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

Alla besvarade frågor (73010)