FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/07/2019

Ingår avsättningar till periodiseringsfond för enskild firma i en bodelning?

Är avsättningar till periodiseringsfond i en enskild firma en tillgång i bodelningsberäkningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) är tillämplig lag, ifall frågan gäller en bodelningsberäkning mellan makar. Gäller bodelningsberäkningen sambor är sambolagen (2003:376) (SamboL) aktuell.

Bodelning mellan makar:

Vid en bodelningsberäkning är det viktigt att klassificera vad som är enskild egendom och vad som utgör giftorättsgods, eftersom det som ska ingå i en bodelning mellan makar är giftorättsgods. Detta framgår av ÄktB 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §. Utgångspunkten är att den enskilda firman utgör giftorättsgods och ingår i en bodelning, så länge den inte klassificerats som enskild egendom. Periodiseringsfonder, firmans tillgångar, skulder m.m. omfattas alltså av bodelningen och den andra maken har därför rätt till den enskilda firmans halva nettovärde.

Svaret på vad som anses vara enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 2 §. Enskild egendom är bl.a. egendom som klassificerats som enskild till följd av ett upprättat äktenskapsförord, eller att den ena maken fått egendomen i gåva, arv eller testamente med ett förbehåll om att den är enskild.

Bodelning mellan sambor:

Vid en bodelning mellan sambor är det samboegendom som omfattas av en bodelning, vilket är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, ifall det förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Gemensamt bohag är enligt 6 § SamboL sådant som inte bara den ena sambon använt för sitt eget bruk. Utifrån dessa lagrum ska en enskild firma och dess tillgångar och skulder inte ingå i en sambodelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000